Immigrationen ökar!

År 2022 flyttade 600 personer med internationell bakgrund till Jakobstadsregionen. Året innan var antalet 413, så vi ser en klar ökning vilket är glädjande. Andelen andra språk i regionens centralort Jakobstad närmar sig 15%. Det faktum att Jakobstadsregionen behöver arbetskraft, det vet vi från tidigare. Nu ökar alltså immigrationen tydligt. Dessutom ser nativiteten ännu rätt positiv ut, fast det varierar en del mellan våra fem kommuner.

Det föds än så länge fler än det dör. Det är alltså en myt att vi har en åldrande befolkning. Dock ser vi att nettoflyttningen inom landet är tyvärr på -305 vilket är ungefär samma som andelen av en årskull på runt 800 som skriver sig på studieorterna. Inom landet flyttade 1592 personer in och 1897 personer ut.

Snart får vi se den officiella statistiken för 2023 och det blir intressant att se hur dessa tal utvecklas. Vi har vuxit rätt stadigt ett år nu redan och befolkningen var 50 484 personer på världen bästa plats (3/2024) .

Kontakt:

Fredrik Sandelin

Regionutvecklare

+358 44 324 3435