Hur vill du färdas hållbart i framtiden? Delta i invånarenkät

Välkommen att svara på en enkät om främjande av gång, cykling och hållbar rörlighet i Jakobstadsregionen!

Kommunerna i Jakobstadsregionen har tillsammans börjat arbeta på en plan för hållbar mobilitet. Innan planeringsarbetet börjar vill vi kartlägga invånarnas rörelsevanor, och i synnerhet åsikter om utvecklingsbehov och möjligheter för trafik och rörlighet.

Det tar cirka 10-15 minuter att svara. Du kan hoppa över frågor om du inte vill eller inte vet hur du ska svara.

Enkäten hittar du här: https://new.maptionnaire.com/q/67ceg6cne3c4

Du kan svara fram till 25.7.2022. Alla som fyller i enkäten har möjligheten att delta i utlottning av diverse små priser.

#hållbarajakobstadsregionen #hållbarmobilitet #cykel #gång #kollektivtrafik