Hållbarhetsboost 17.2: Energieffektivitet

Välkommen att delta i en Teams-serie ”60 minuters Hållbarhetsboost” där vi erbjuder deltagarna information om olika hållbarhetsteman. Dessa evenemang är riktade till företag och kommuner i Jakobstadsregionen samt de som är intresserade av ämnet.

Torsdag 17.2 är temat energieffektivitet

Hur kan företag och kommuner bli mera energieffektiva? Under denna boosteftermiddag får vi exempel och modeller från både lokala och nationella aktörer som visar vad energieffektivitet kan betyda i praktiken. 

 Som föreläsare och experter fungerar: Erika Rikberg, sakkunnig från Motiva, Mika Hakosalo energi- och klimatsakkunnig på Vasa stad samt Markus Snellman, teknisk chef, Snellman Köttförädling.

Anmäl dig via följande länk senast 15.2:  https://bit.ly/3ueHOIP

Boostarna ordnas under tre torsdagar i februari (10.2,17.2 och 24.2) mellan kl. 15.00-16.00. Under dessa boosttillfällen ligger fokus på ett tema åt gången och du kan välja att delta i alla eller någon av dem. Alla tre tillfällen är tvåspråkiga och hålls via Teams. Teamslänken skickas ut dagen före ditt valda boosttillfälle.

Frågor?

Kontakta Malin Lindholm, tel. 010 239 7563