Hållbarhet är ansvar genom hela kedjan

Amadas resa mot en grönare produktion har precis börjat. Saker som ansvar, gemenskap och välmående är däremot en självklar del av företagets dna – här tar alla ansvar för sig själv, kollegerna och produkten.

För kvalitets- och miljöchef Anders Wickman på Amada har begreppet hållbarhet länge känts både stort och svårt att greppa. Men nu har en ny fas startat för att utveckla den starka ansvarskänsla och de värderingar som styr bolagets verksamhet, också när det gäller hållbarhet. Ledorden är ansvar, engagemang och öppenhet.

– Målsättningen är att alla tre delar ska vara i balans – den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten. Det är viktigt att alltid undersöka olika alternativ, även om det inte alltid är möjligt att välja det mest ekologiskt hållbara alternativet, säger han.
Just nu ser man på möjligheter att optimera transporter, använder grön el, har fattat beslut om att byta till pulverbaserad färg i det nya måleriet och är allmänt noggrann med att sortera avfall och försöka minska mängden spill. Men allt detta är samtidigt självklarheter.
– De senaste två åren har vi funderat mycket på hållbarhet, men ganska snabbt insåg vi att vi redan länge jobbat med många av de här sakerna. Mycket känns ganska självklart för oss, även om vi inte formulerat det så tydligt, säger han.

Ansvar genomsyrar hela verksamheten

I monteringshallen råder ett koncentrerat lugn. Det är ordning och reda, och var sak har sin plats. Här plockar man ihop de högteknologiska plåtbearbetningsmaskiner som hamnar hos kunder oftast i Europa och Nordamerika. Över 95 procent går på export.
VD Greg Seymour säger att Amada är just nu inne i en expansiv fas. En ny varumottagning har precis blivit klar, och senare i år tar man i bruk en ny monteringshall, ett nytt måleri och en ny kontorsbyggnad. Tillsammans med Anders Wickman och de andra i ledningen är det vd:ns ansvar att se till att koncernens värderingar efterföljs. Han återkommer ständigt till begreppet ansvar.
– Allt handlar i slutändan om oss som individer. Hur vi mår påverkar interaktionen med andra och i slutändan också produkten. Ansvaret gäller internt, men också i förhållande till våra underleverantörer. Att vara mån om våra samarbetspartner är en del av vårt lokala ansvar. Över 80 procent av våra underleverantörer på metallsidan finns inom en radie på 100 kilometer.

Hållbarhet skall vara ett sätt att tänka

Den ekonomiska och sociala hållbarheten är redan en del av kulturen, och arbetet för att uppnå en klimatneutral verksamhet fortsätter. Just nu kartläggs var man står i fråga om koldioxidutsläpp och vilka åtgärder som ytterligare behöver sättas in både i fråga om verksamheten och produkterna. Greg Seymour säger att han inte vill att omställningen ska vara ett projekt som man jobbar stenhårt med en tid, för att sedan mer eller mindre glömma bort.
– I stället ska vi jobba för att den ekologiska delen ska bli lika starka som de två övriga, att även miljötänket ska sitta i ryggraden. Hållbarhet ska inte vara ett projekt, utan ett sätt att tänka.

AMADA Automation Europe – Vem är vi?

AMADA Automation Europe, eller AAE som vi också kallar oss, är en del av den globala AMADA-koncernen – en av världens största tillverkare av högteknologiska plåtbearbetningsmaskiner. Vi finns i Bennäs, Pedersöre, och är koncernens största Europeiska tillverkningsenhet av automationslösningar. Koncernens huvudkontor finns i Japan, och våra 190 anställda är en del av en global arbetsgemenskap med 100 företag och över 9 000 anställda.
https://amada-automation.eu/

Ta del av de övriga hållbarhetsberättelserna

Denna artikelserie har tagits fram inom ramen för projektet CIT – Circular Insights and Transition som är finansierad av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Österbottens Förbund och Utvecklingsbolagen i Österbotten.