Yhden jäte on toisen energiaa

Luodaan oma ekosysteemi, jossa mahdollisimman paljon materiaalista hyödynnetään. Tehdään yhteistyötä, jotta päästään tuloksiin. Siinä on Alholmen Industrial Park -yhdistykseen kuuluvien 60 yrityksen tavoite.

Alholman teollisuusalue Pietarsaaressa on kuin yhtä suurta tuotekiertoa. Yhden toimijan hävikki ja jätteet hyödynnetään toisen toiminnassa ja alueelta viedään pois ainoastaan valmiita tuotteita. Ihan näin pitkällä ei vielä olla, mutta tavoite on selkeä: rakentaa yhdessä kiertotalouden ekosysteemi, joka hyödyttää kaikkia.
Tapaamme Baltic Yachtsin tiloissa. Yritys on yksi alueen suurista telakoista. Täällä on jo pitkään tehty materiaalihankintoihin ja työvoiman vuokraukseen liittyvää yhteistyötä.
– Viimeisin konkreettinen yhteistyömuoto on jätteen kokoaminen yhdessä muutaman muun komposiittiyhtiön kanssa. Lähetämme kokoamamme jätteen murskattavaksi Kuusakosken kierrätyslaitokseen Kalajoelle. Aiemmin kaikki komposiitti on päätynyt kaatopaikalle, mutta se saa uuden elämän betonin muodossa, sanoo tuotantopäällikkö Tommy Björklund.

Alueella pyritään luomaan synergiaa kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä

Tommy on myös Alholmen Industrial Park -yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistys on perustettu edunvalvontaan ja markkinointiin, mutta myös luomaan synergiaa vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2019 tehtiin alueen materiaali- ja energiavirtojen kartoitus ja tällä hetkellä näitä virtoja pyritään entisestään optimoimaan. Yhdistyksen ympäristötiimi tekee suurimman osan työstä. Puheenjohtaja Björn Åkerlund, joka päivätyönään toimii Alholmens Kraftin toimitusjohtajana, sanoo, että juuri nyt ollaan uuden kiertotaloushankkeen lähtökuopissa. Hän selittää myös, miltä synergiaedut voivat käytännössä näyttää:
– Kyse on sivuvirtojen hyödyntämisestä. Hake ja sahanpuru, joita syntyy puuteollisuuden sivuvirtoina, voidaan hyödyntää kemiallisen massan ja paperin raaka-aineina. UPM:n sahan hävikkimateriaali poltetaan meillä ja muunnetaan energiaksi, joka sitten palaa sahalle. Sama koskee esimerkiksi Balticin puusälöjä ja muuta puujätettä, joka poltetaan alueella sen sijaan, että se kuljetettaisiin pois.
Hän huomauttaa, että voimalan osalta kyse ei ole merkittävistä määristä. Voitto tulee sen sijaan siitä, että neitseellisten raaka-aineiden määrä minimoidaan ja kuljetuksissa säästetään. Ja voittoa on tietenkin myös tuotekierron luoma goodwill, liikearvo.

Haasteena on kiertotalousajattelua koskevan tiedon levittäminen

– Toinen hyvä esimerkki on UPM:n viherlipeäliete, joka korvaa prosessissamme kalkkikiven. Näin vähennämme voimalaitoksen rikkioksidipäästöjä, hän sanoo.
Haasteena on viestintä, kiertotalousajattelua koskevan tiedon levittäminen.
– Meidän on opittava paremmin kertomaan, kuinka työskentelemme, jotta saisimme houkuteltua alueelle uusia yrityksiä ja olisimme työnantajina houkuttelevia, mutta myös siksi, että vastuullisuus ja kiertotalous ovat ratkaisevan tärkeä kilpailuetu, sanoo Tommy Björklund.

AIP – Keitä olemme?

Alholmen Industrial Park on Pietarsaaressa sijaitseva yli 60 yrityksen ja 2000 työpaikan teollisuusalue. 370 hehtaarin kokoisella alueella valmistetaan kaikkea luksusjahdeista selluloosaan. Meidät tunnetaan puunjalostuksesta, metalliteollisuudesta ja laivanrakennuksesta ja melkein 80 prosenttia täällä tehdyistä tuotteista menee vientiin. Yritysten intressejä koordinoi AIP-yhdistys. Hyödynnämme synergiaedut, jotka syntyvät yhteisestä infrastruktuurista ja logistiikasta, joiden keskiössä on satama. Mottomme on “Local effort – global success”.

www.alholmenip.fi

Lue muut vastuullisuuskertomukset

Tämä artikkelisarja on toteutettu osana CIT- Circular Insights and Transition-hanketta, jonka rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Pohjanmaan Liitto ja Pohjanmaan kehittämisyhtiöt.