Vuoden tasa-arvoyrityksessä henkilöstön moninaisuus on vahvuus

Pohjanmaan vuoden tasa-arvoyritys 2023 on närpiöläinen Bigro Ab. Kasvihuonealan yritys Bigro työllistää noin 70 henkilöä, jotka edustavat kuutta eri kansallisuutta. Valintaraati perustelee valintaa monipuolisella työllä, jota yrityksessä on tehty työyhteisön hyvinvoinnin ja moninaisuuden rakentamiseksi. Bigrossa vaalitaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja työyhteisön moninaisuus nähdään aidosti voimavarana.
Bigron arkea ohjaavia arvoja ovat keskinäinen kunnioitus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus.

– Moninaisuus on meille Bigrossa tärkeää. Erilaisista kulttuureista voimme aina oppia jotain uutta. Uskomme, että kaikilla on mahdollisuus menestyä, jos heille tarjotaan oikeat olosuhteet ja jos heidät nähdään, heitä kuunnellaan ja kunnioitetaan, Bigron henkilöstöpäällikkö Jennifer Ivars sanoo.

Moninaisuus on vahvuus, sillä se luo hyvän kasvualustan oppimiselle ja kehittymiselle.

– Pyrimme aina luomaan tasapainoisia tiimejä parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Paras tulos saavutetaan siten, että vanhemmat, nuoremmat, naiset, miehet, puheliaat ja vähemmän puheliaat ihmiset työskentelevät yhdessä. Kaikki voivat oppia toisiltaan, kaikkia tarvitaan ja kaikki ovat parhaita jossakin, ja me täydennämme toisiamme, Ivars jatkaa.

Lisäksi valintaraati on myöntänyt kilpailussa kunniamaininnan vaasalaiselle asianajotoimisto DKCO:lle. Kunniamaininnalla valintaraati haluaa kannustaa DKCO:ta jatkamaan hyvää työtään tasa-arvoisen ja moninaisen yrityskulttuurin rakentamiseksi. Yritys on pyrkinyt aktiivisesti rakentamaan työyhteisöä, jossa eri sukupolvet, kokemukset, kielet ja sukupuolet sekoittuvat ja jossa työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän yhteensovittaminen onnistuu.

– Me DKCO:ssa uskomme vahvasti, että tasa-arvo ja moninaisuus ovat yksi menestyvän liiketoiminnan avaintekijöistä. Jokainen työntekijä on yksilö, jolla on omat ainutlaatuiset ominaispiirteensä ja näkökulmansa. Opimme toisiltamme ja kehitämme yritystä yhdessä, DKCO:n osakas Nathalie Myrskog sanoo.

Palkinnon myöntävät Pohjanmaan liitto/Pohjanmaan tasa-arvoryhmä, Dynamo Närpes, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Pohjanmaan kauppakamari, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Teknologiakeskus Merinova, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Viexpo.

– On hienoa, että näin moni organisaatio haluaa yhdessä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta Pohjanmaan elinkeinoelämässä. Palkinnon tavoitteena on nostaa esille ja kiittää yrityksiä, jotka aktiivisesti työskentelevät näiden asioiden eteen, Pohjanmaan tasa-arvoryhmän puheenjohtaja Anna Bertills sanoo.

Palkinto luovutettiin Circular Design Day -tapahtumassa Pietarsaaressa 11.5.2023.

Lisätietoja:
Anna Bertills, Pohjanmaan tasa-arvoryhmän puheenjohtaja
anna@bertillsjung.com, puh. 050 354 2720
Jennifer Ivars, henkilöstöpäällikkö, Bigro
jennifer@bigro.fi, puh. 050 349 6369
Nathalie Myrskog, partner, DKCO
nathalie.myrskog@dkco-law.com, puh. 020 527 4006