Vastuullisuus on koko ketjun läpäisevää vastuuta

Amadan matka kohti vihreämpää tuotantoa on juuri alkanut. Vastuullisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi ovat sen sijaan jo itsestäänselvä osa yrityksen dna:ta – täällä kaikki kantavat vastuuta itsestään, kollegoistaan sekä tuotteesta.

Amadan laatu- ja ympäristöpäällikkö Anders Wickmanista kestävyyden käsite tuntui pitkään isolta ja siitä oli hankala saada otetta. Mutta nyt yrityksessä on käynnistynyt uusi vaihe, jonka aikana kehitetään yhtiön toimintaa ohjaavia arvoja ja vahvaa vastuullisuuden tunnetta, myös kestävyyden suhteen. Avainsanoja ovat vastuu, sitoutuminen ja avoimuus.

– Tavoitteena on, että kaikki kolme osa-aluetta – sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys – ovat tasapainossa. On aina tärkeää tutkia eri vaihtoehtoja, vaikka aina ei olekaan mahdollista valita ekologisesti kestävintä vaihtoehtoa, hän sanoo.
Parhaillaan tarkastellaan kuljetusten optimoinnin mahdollisuuksia, käytetään vihreää sähköä, ollaan tehty päätös jauhepohjaisiin maaleihin siirtymisestä uudessa maalaamossa ja ollaan yleisesti ottaen tarkkoja jätteiden lajittelussa ja pyritään vähentämään hävikin määrää. Kaikki nämä ovat kuitenkin myös itsestäänselvyyksiä.
– Viimeisten kahden vuoden aikana olemme pohtineet paljon vastuullisuuskysymyksiä, mutta huomasimme melko nopeasti, että olemme jo pitkään työskennelleet monien näiden asioiden parissa. Suuri osa näistä tuntuu meistä aika itsestäänselviltä, vaikkemme olekaan ilmaisseet asiaa niin selkeästi, hän sanoo.

Vastuu näkyy kaikessa

Asennushallissa vallitsee keskittynyt ja rauhallinen tunnelma. Kaikki on järjestyksessä ja kaikella on paikkansa. Täällä kootaan huipputeknologian levyntyöstökoneita, jotka useimmiten päätyvät asiakkaille Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Yli 95 prosenttia tuotannosta menee vientiin.
Toimitusjohtaja Greg Seymour sanoo, että Amada on nyt kasvuvaiheessa. Uusi tavaran vastaanotto on juuri valmistunut ja myöhemmin tänä vuonna otetaan käyttöön uusi asennushalli, uusi maalaamo ja uusi toimistorakennus. Toimitusjohtajan vastuulla on yhdessä Anders Wickmanin ja muun johtoryhmän kanssa huolehtia, että konsernin arvot toteutuvat. Hän palaa kerta toisensa jälkeen vastuu käsitteeseen.
– Viime kädessä kaikessa on kyse meistä yksilöinä. Hyvinvointimme heijastuu vuorovaikutukseen muiden kanssa ja vaikuttaa lopulta myös tuotteeseen. Vastuu koskee sisäistä toimintaa, mutta liittyy myös suhteisiin alihankkijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneista huolehtiminen on osa paikallista vastuutamme. Yli 80 prosenttia metallipuolen alihankkijoistamme sijaitsee 100 kilometrin säteellä.

Vastuullisuus on ajattelutapa

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat jo osa kulttuuriamme ja jatkamme työtä, jonka tavoitteena on ilmastoneutraali toiminta. Kartoitamme parhaillaan hiilidioksidipäästöjemme tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä, jotka vielä on toteutettava sekä toiminnan että tuotteiden osalta. Greg Seymour sanoo, ettei halua muutostyön olevan projekti, jonka parissa työskennellään tiiviisti tietyn aikaa, mutta joka sitten enemmän tai vähemmän unohtuu.
– Sen sijaan teemme työtä sen eteen, että taloudellinen osa-alue olisi yhtä vahva kuin kaksi muuta, että myös ympäristöajattelu olisi meillä selkäytimessä. Vastuullisuus ei saa olla projekti, vaan ajattelutapa.

AMADA Automation Europe – Keitä olemme?

AMADA Automation Europe, tai AAE kuten myös kutsumme itseämme, on osa globaalia AMADA-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista huipputeknologian levyntyöstökoneiden tuottajista. Sijaitsemme Pännäisissä, Pedersöressä ja olemme konsernin suurin eurooppalainen automaatioratkaisujen tuotantoyksikkö. Konsernin pääkonttori on Japanissa ja 190 työntekijäämme ovat osa maailmanlaajuista työyhteisöä, johon kuuluu 100 yritystä ja yli 9 000 työntekijää.
https://amada-automation.eu/

Lue muut vastuullisuuskertomukset

Tämä artikkelisarja on toteutettu osana CIT- Circular Insights and Transition-hanketta, jonka rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Pohjanmaan Liitto ja Pohjanmaan kehittämisyhtiöt.