Tutustuminen Tanskan elintarvikealan klusterityöhön

Pietarsaaren seudun elintarviketeollisuus on tänä päivänä seudun suurin toimiala koostuen yli 50 yrityksestä, joiden liikevaihto on lähes 450 miljoonaa ja jotka työllistävät yli 1600 työntekijää. Jos mukaan lasketaan alihankkijoiden verkostot alkutuotannon, logistiikan ja kunnossapidon muodossa, määrät kasvavat merkittävästi. Alan kasvunäkymät ja investoinnit ovat merkittäviä.

Klusteriajattelu kehityksen edistäjänä

Klusteri on nykyään vakiintunut ajattelutapa, kun on kyse tietyn alan keskeisten yritysten välisestä yhteistyöstä. Klusteri on laaja termi, joka voi tarkoittaa kaikkea pienistä alueellisista yhteistyöklustereista suuriin kansallisiin niin kutsuttuihin superklustereihin. Me Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiössä haluamme olla mukana kehittämässä klusteriajattelua seutumme yrityksissä yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Marraskuun alussa osallistuimme Viexpon markkinaselvitysmatkaan Tanskaan luomaan verkostoja ja tutustumaan heidän tapaansa työskennellä superklustereiden kanssa sekä kansallisella että seudullisella tasolla. Saimme vierailumme aikana uusia ideoita ja oppimme paljon uutta mutta pystyimme myös toteamaan, että nämäkin superklusterit ovat viime kädessä yksittäisten yritysten ja organisaatioiden rakentamia.Vierailullamme Tanskassa tutustuimme ”Bio and Food Cluster Denmark” -klusteriin, miten se on rakennettu, miten se toimii ja miten sitä kehitetään. Tapaamiset ja verkostoitumiset tapahtuivat ”Agro Food Parkissa” Århusin ulkopuolella, joka on yksi Tanskan suurimmista ruokasektorin bussiness park-konsepteja.

Kiinnostaako klusterit ja elintarviketeollisuuden kehitys?

Jos sinulla on ajatuksia tai ideoita, ota rohkeasti yhteyttä aluekehittäjä Fredrik Sandeliniin, osoitteessa fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi tai numeroon 010 239 7554.

Ryhmäkuva markkinaselvitysmatkan osallistujista.