Danmarks superkluster i fokus

Livsmedelsindustrin i Jakobstadsregionen är i dag regionens största bransch med över 50 företag som omsätter närmare 450 miljoner euro och sysselsätter mer än 1600 arbetstagare. Tar vi med nätverken av underleverantörer i form av primärproduktion, logistik och underhåll växer talen rejält. Tillväxten och investeringarna inom branschen är också omfattande.

Klustertänk en drivkraft för utveckling

Kluster är i dag ett etablerat sätt att tänka när det gäller samarbete mellan företag inom en bransch. Kluster är ett vitt begrepp som kan innebära allt från små regionala samarbetskluster till stora nationella så kallade superkluster. Vi på det regionala utvecklingsbolaget vill vara med och utveckla klustertänket i Jakobstadsregionens företag tillsammans med våra samarbetspartners.

I början av november deltog vi i Viexpos fact finding-resa till Danmark för att skapa nätverk och fördjupa oss i hur man där arbetar med superkluster både på regional och nationell nivå. Vi fick många nya intryck och idéer, men kunde också konstatera att även dessa superkluster byggs i slutändan upp av enskilda företag och organisationer.

Under resan fick de deltagande företagen och organisationerna ta del av hur klustret ”Bio and Food Cluster Denmark” byggs upp, fungerar och utvecklas. Vi fick träffas på ”Agro Food Park” utanför Århus som är ett av de största bussiness park-koncepten i Danmark inom matproduktion.

Är du intresserad av klusterbyggande? Ta kontakt med vår regionutvecklare.

Om ni har tankar och idéer får ni gärna kontakta regionutvecklare Fredrik Sandelin på fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi eller på 010 239 7554.

Gruppbild på de deltagande i fact findind-resan till Danmark och Århus.