SOF-projekti haluaa nostaa Pohjanmaan kestävyyden ja kiertotalouden keskukseksi

Vihreä siirtymä on täydessä vauhdissa, ja haluamme auttaa Pohjanmaan yrityksiä sopeutumaan ja olemaan valmiina sen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Suomen tavoitteena on olla vuoteen 2035 mennessä hiilidioksidineutraali yhteiskunta, jossa kiertotalous muodostaa perustan taloudelliselle menestyksellemme. Tämä asettaa suuria vaatimuksia koko yhteiskunnalle ja vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan.

Kehitysyhtiöt Concordia, VASEK, Dynamo Närpes ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ovat saaneet uuden aluekehitysprojektin Euroopan aluekehitysrahastolta (Eruf) projektin nimellä ”Sustainable Ostrobotnia as a Forerunner – SOF” ajalle 1.7.2023 – 31.12.2024. Tässä projektissa haluamme luoda edellytyksiä kilpailukykyiselle, houkuttelevalle ja kestävälle Pohjanmaalle, keskittyen erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka lähitulevaisuudessa joutuvat kohtaamaan uusia vaatimuksia toiminnassaan. Tavoitteena on tukea pääasiassa niitä yrityksiä, jotka toimivat tällä hetkellä alihankkijoina suuremmille, muutosprosessissaan jo pidemmälle ehtineille yrityksille.

Kehitysyhtiöissä olemme havainneet, että yrityksillä on harvoin aikaa ja resursseja seurata kaikkea muutokseen liittyvää, ja siksi niissä on vaikeuksia valmistautua vaadittuihin muutoksiin itsenäisesti. Pohjanmaan yritysten tarpeisiin vastataan varustamalla ne tarvittavalla tiedolla ja valmistamalla niitä vaatimuksiin, joiden avulla ne voivat säilyttää kilpailukykynsä – ja mieluiten toimia edelläkävijöinä.
Viimeisen vuoden aikana Pohjanmaalla tehty työ on herättänyt kiinnostusta myös eurooppalaisella tasolla. Sijoittajat ovat alkaneet kiinnostua yhä enemmän kestävistä investoinneista ja innovaatioista, joten Pohjanmaasta voi tulla kestävyyden, kiertotalouden ja uudistavan kasvun keskus.

Hankkeessa suurta painoa asetetaan edelläkävijöiden esille nostamiselle ja Pohjanmaan profiloimiselle Pohjoismaiden kestävimmäksi maakunnaksi. Jotta viestintä olisi uskottavaa, tämän työn on myös perustuttava faktoihin ja tulokset on viestittävä ja paketoitava erilaisten kestävyyskertomusten kautta.
Päämääränä on luoda viestintästrategia ja vuosisuunnitelma siitä, miten Pohjanmaa saa näkyvyyttä kansainvälisesti, ja luoda näkyvyyttä myös muutamissa kansainvälisissä verkostoissa ja konferensseissa.
”Tässä projektissa pyrimme luomaan vahvan perustan kilpailukykyiselle ja kestävälle Pohjanmaalle, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Haluamme olla se tuki, jonka nämä yritykset tarvitsevat kohdatessaan vihreän siirtymän tuomat uudet vaatimukset. Tavoitteenamme ei ole ainoastaan auttaa heitä säilyttämään kilpailukykynsä vaan myös johtaa heitä vihreän siirtymän eturintamassa”, sanoo projektipäällikkö Pia Holkkola-Löf Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordiasta.

SOF-projektin projektipäällikkö Dynamo Närpiöstä, Fredrik Hanstén, toteaa, että Pohjanmaan yrityksillä on kaikki edellytykset olla edelläkävijöitä. Tärkeintä on ymmärtää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja aloittaa ajoissa.

”Kiertotalous ja kestävä kehitys hyödyttävät alueemme yrityksiä monin tavoin, kunhan ymmärrämme, miten toimia. Koska Pohjanmaalla olemme muutoksen eturintamassa, me voimme hyötyä kaikesta tästä. Siksi meidän kaikkien pitäisi nyt innostua kiertotaloudesta!” sanoo projektipäällikkö Hanna Malkamäki Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKista.