Seudullisen kiertotalouden toteutus

Oli yksi niistä teemoista, joihin paneuduttiin ”Sustainable Jakobstad Region – how to create a symbiotic future?”-tapahtumassa joka 12.5 kokosi edustajia kuntasektorilta, elinkeinoelämästä ja koulutussektorilta Pietarsaaren seudulta ja Pohjanmaalta.

Aamun ensimmäisenä puhujana oli Vojtech Vosecky Circle Economy -organisaatiosta, joka asiantuntemuksellaan kiertotaloudesta kertoi, kuinka tärkeä rooli seuduilla ja kunnilla on vihreässä siirtymässä, ja antoi esimerkkejä siitä, kuinka toteuttaa kiertotalouden mukaisia menetelmiä. Hän pohjautui ICLEI:n, Circle Economyn, Metabolicin ja Ellen MacArthur -säätiön laatimaan ”Circular Actions Framework” -kehykseen. Vojtech korosti myös omien resurssivirtojen kartoituksen tärkeyttä. Hän mainitsi Norjan Kongsvinger-kunnan hyvänä esimerkkinä, missä on tehty alueellinen kartoitus keskittyen rakennettuun ympäristöön. Kartoitus sisälsi kattavan sosioekonomisen analyysin ja materiaalivirtojen analyysiin, jonka perusteena kehitettiin alueellinen kiertotalouden strategia ja toimintasuunnitelma strategian paikalliseen ja alueelliseen toteuttamiseen.

Kiertotaloussiirtymässä liiketoimintapotentiaalia.

Tomas Norrena SWECO:lta oli toinen pääpuhujista, ja hän keskittyi kiertotalouden mukaiseen ajatteluun teollisuussektorissa. Hän toi esiin kiertotaloussiirtymän tuoman liiketoimintapotentiaalin. Esimerkkeinä hän mainitsi ekoteollisuuspuistot ja -alueet, uusien tuotteiden jalostaminen teollisista sivuvirroista, biokaasun tuotanto ja erilaisten biotuotteiden valmistus. Teollinen symbioosi, kiertotalouden trendit ja kuinka houkutella virheitä investointeja alueelle olivat myös esillä Tomaksen puheenvuoron aikana.

Antoisten, tiedontäyteisten ja inspiroivien luentojen jälkeen osallistujat työskentelivät ryhmissä yhteenvedon laatimiseksi aamupäivän esityksistä sekä oman organisaation kolme tärkeimpien tehtävien laatiminen vihreää siirtymää ajatellen.

Kiitos kaikille osallistujille hyvästä yhteistyöstä ja keskustelutuokioista! Työmme vastuullisuuden, kiertotalouden ja teollisen symbioosin osalta jatkuu Pietarsaaren seudulla. Pysykää kuulolla kanavissamme tulevien tapahtumien ja hankeaktiviteettien osalta.

Pia Holkkola-Löf, Hankepäällikkö, Circular Insights & Transition

Sähköposti: pia.holkkola-lof@concordia.jakobstad.fi

Puhelin: 010 239 7556