Hur implementera cirkulär ekonomi i regioner?

Var en av de frågeställningar vi ville hitta svar på under ”Sustainable Jakobstad Region – how to create a symbiotic future?”-förmiddagsevenemanget som den 12.5 samlade representanter från kommunala sektorn, näringslivet och utbildningssektorn i Jakobstadsregionen.

Först ut under förmiddagen var Vojtech Vosecky från Circle Economy som med sin expertis inom cirkulär ekonomi pratade om hur viktig roll regioner och kommuner har i den gröna omställningen samt gav exempel på hur man driver implementeringen av cirkulära metoder. Han tog avstamp i ”Circular Actions Framework” som tagits fram av ICLEI, Circle Economy, Metabolic och Ellen MacArthur Foundation. Det som Vojtech också lyfte fram var vikten av kartläggning av de egna resursströmmarna. Han nämnde Kongsvinger i Norge som ett bra exempel där man gjort en regional kartläggning med fokus på den byggda miljön, omfattande en socioekonomisk analys och en materialflödesanalys för att utgående från dessa ta fram en cirkulär strategi och en aktivitetsplan för hur man skall implementera den cirkulära strategin lokalt och regionalt.

Cirkulära omställningen genererar affärsmöjligheter

Tomas Norrena från SWECO hade som andra huvudtalare, fokus på cirkularitet inom industrin. Han tog upp businesspotentialen som cirkulära omställningen kan generera. Som exempelvis ekoindustriparker och områden, förädling av nya produkter ur industriella sidoströmmar, biogasproduktion och tillverkning av diverse bioprodukter. Industriell symbios, trender inom cirkulär ekonomi och hur man attraherar cirkulära investeringar till ett område var också teman som lyftes fram.

Efter innehållsrika, informativa och inspirerande föreläsningar fick deltagarna jobba i grupp för att dels sammanfatta det insikter de fått under förmiddagens talturer, dels vilka är de tre viktigaste uppgifterna för deras organisationer i omställningsarbetet.

Arbetet fortsätter med att sparra och stöda näringslivet i Jakobstadsregionen då det gäller hållbarhet, cirkulär ekonomi och industriell symbios. Håll utkik i våra kanaler för kommande evenemang och projektaktiviteter.

Frågor? Ta kontakt!

Pia Holkkola-Löf, Projektledare, Circular Insights & Transition

Epost: pia.holkkola-lof@concordia.jakobstad.fi

Telefon: 010 239 7556