Hiilijalanjäljen laskenta: Ymmärtäminen ja vaikuttaminen

Liike-elämää koskettavat nykyään monenlaiset vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat, jotka vaikuttavat sekä suuriin toimijoihin että pieniin mikroyrityksiin. Pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että tietämys ja sitoutuminen vastuullisiin ratkaisuihin kasvaa kaikenlaisten yritysten keskuudessa.

Viime viikolla järjestettiin Pietarsaaressa työpaja hiilijalanjäljen laskemiseksi osana Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner (SOF) -hanketta, ja tavoitteena oli ymmärtää oman liiketoiminnan vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Iltapäivällä noin 30 yritysjohtajaa ja yritysedustajaa eri puolilta Pohjanmaata kokoontui tutkimaan hiilijalanjälkilaskennan perusteita ja sen merkitystä. Luennoitsijoina toimivat Atte Borgström ja Aada Surakka Reforest Finlandista.

Miksi laskea CO2-päästöt yritykselle tai sen tuotteille?

Työpaja korosti kestävyysraportoinnin kasvavaa merkitystä yritysjohtamisessa ja -raportoinnissa. Lainsäädännöllisten velvoitteiden vahvistuessa ja sidosryhmien lisääntyvien läpinäkyvyysvaatimusten myötä yrityksille ei enää riitä pelkkä keskittyminen taloudellisiin avainlukuihin.Työpajan keskeinen osa oli antaa osallistujille ymmärrys hiilijalanjäljen laskennan perusperiaatteista ja siitä, miksi laskelmat kannattaa tehdä. Yritykset voivat tunnistaa päästönsä kartoittamalla, mitkä osat niiden toiminnasta vaikuttavat eniten ympäristöön, ja tämän jälkeen toimenpiteiden keskittäminen olennaisimpiin päästölähteisiin on huomattavasti selkeämpää.

Yhä useammat yhteistyökumppanit ja asiakkaat vaativat CO2-laskelmia

Suuri motivaattori sille, miksi monet yritykset alkavat kiinnostua ilmastovaikutuksensa selvittämisestä, on se, että asiakkaat, yhteistyökumppanit tai sidosryhmät alkavat kysellä hiilijalanjälkiraportteja toimitusketjuissaan. Tämä pätee myös Pohjanmaalla. Nopean kyselyn perusteella enemmistö osallistujista oli ottanut jo ensimmäisiä askeleita kohti ilmastovaikutuksensa kartoittamista.

”Tärkeää, että tämä tehdään”

Perusteiden oppimisen jälkeen osallistujat saivat mahdollisuuden soveltaa tietoa omassa liiketoiminnassaan. Monet käyttivät tilaisuutta hyväkseen kysyäkseen asiantuntijoilta lisätietoa alakohtaisista haasteista, laskentakaavoista ja yleisestä käytännöstä laskennassa.
Kaikki osallistuvat yritykset osoittivat suurta sitoutumista ja kiinnostusta selvittää lisää liiketoimintansa ilmastovaikutuksista. Eräs yrittäjä totesi työpajan päätteeksi: ”On tärkeää, että tämä tehdään, ja on hyvä, että siihen panostetaan”. SOF-hankkeen projektipäälliköt toivovat, että tämä johdatus hiilijalanjälkilaskennan perusteisiin innostaisi yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaraportointiaan ja ymmärtämään päästöjensä seurannan hyödyt.

Haluatko tietää lisää vihreän siirtymän rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksista?

Osallistu webinaariin 15.2.2024 klo 13.00. Olemme kutsuneet asiantuntijoita Aktion Österbottenista, ELY-keskuksesta ja Business Finlandista kertomaan, mitä rahoitusvälineitä heillä on tarjolla yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita vihreästä siirtymästä. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä.