”Det som är bra för miljön är bra för plånboken, det som är bra för plånboken är bra för miljön”

Under februari ordnades tre 60 minuters digitala hållbarhetsboostar, om cirkulär ekonomi, energieffektivitet och hållbara och fossilfria transporter där gästande talare öppnade upp vad det handlade om på ett inspirerande sätt. Boostarnas målgrupp var kommuner och företag. Boostarna gav en hel del att tänka på. I denna artikel vill vi därför dela med oss av de reflektioner vi fick från dem.  

Under den första boosten försökte vi bena ut vad cirkulär ekonomi egentligen handlar om. Vi gick igenom vad cirkulär ekonomi är, varför det behövs och hur vi kan bli mer cirkulära. Vi har insett att cirkulär ekonomi kan vara rätt diffust, men vad det långt handlar om är att hålla soptunnan tom. Vi konsumerar idag mer resurser än vad jorden klarar av att generera. Världen är idag endast 8,6% cirkulär, vilket i sin tur betyder att över 90% av våra resurser inte utnyttjas optimalt. Med vårt nuvarande sätt att leva behöver vi fyra jordklot för att möta vårt konsumtionsbehov. Men hur blir vi då mer cirkulära? Jo, mer cirkulära kan vi bl.a. bli genom att redan i utvecklandet av t.ex. en produkt tänka på att den ska designas så att den aldrig hamnar i den där soptunnan.  

Under den andra boosten var temat energieffektivitet där vi av inspirerande talare fick exempel och modeller från både lokala och nationella aktörer om vad energieffektivitet kan betyda i praktiken. Markus Snellman från Snellmans köttförädling Ab lyfte slagkraftigt fram att ”det som är bra för miljön är bra för plånboken, det som är bra för plånboken är bra för miljön”.  Snellman delade med sig av sina erfarenheter kring energieffektivitet och gav inspirerande exempel på det österbottniska entreprenörskapet och ”can-do”-attityden. Den här boosten gav inspiration om hur kommuner och företag, stora som små, kan hitta lösningar som både boostar plånboken och miljön. Och egentligen behöver det väl inte vara så mycket svårare än så. Gör vi saker rätt, så blir det också hållbart och energieffektivt. Under boosten fick vi även med oss inspirerande exempel och information från Mika Hakosalo på Vasa stad och Erika Rikberg på Motiva.  

Under den tredje och sista boosten diskuterade vi hur vi kan minska utsläppen från transportsektorn och skapa hållbara transporter, samt kring vad man bör tänka på vid val av fossilfria bränslen. Trafik och transporter står nämligen idag för en stor del av koldioxidutsläppen i vår region. Under denna boost delade Emil Finne, DI och konsult inom hållbara transporter, och Heli Siirilä, projektledare på Vasa universitet med sig av sina sakkunskaper och erfarenheter kring hållbara och fossilfria transporter och mobilitetstjänster. Att färdas på ett hållbart sätt kan ibland vara en utmaning på landsbygden där det inte alltid finns kollektivtrafik. Bland många goda förslag nämnde Heli att samåkning och att använda lokalt producerad energi kan ses som goda alternativ. Emil i sin tur lyfte upp att det i huvudsak finns behov av att börja använda mindre energi framom att bara ställa om till grön energi. När det kommer till att bli mer fossilfria nämnde han att tekniken redan finns. Nu handlar det därför mycket om attityder och viljan till förändring.  

Cirkulär-Tomas och Klimat-Malin

Det här med attityder nämndes flera gånger under boostarna. Det är alltså ett genomgående tema för att ställa om. När det kommer till att göra mer hållbara val handlar det alltså mycket om att våga tänka i nya banor och utmana sina egna attityder. Ett annat genomgående tema i boostarna var att våga börja på och inte göra omställningen för stor och avskräckande. Små steg kan vara början på en stor omställning. Är vi redo att utmana våra attityder och vara öppna för nya och ibland lite vågade lösningar?

Ett varmt och stort tack till alla deltagare och talare som medverkat i boostarna. 

/Cirkulär-Tomas och Klimat-Malin