Den enes avfall blir den andres energi

Att skapa ett eget ekosystem där så mycket som möjligt tas tillvara. Och att samarbeta för att nå resultat. Det är målsättningen för de 60 företagen inom föreningen Alholmen Industrial Park.

Industriområdet på Alholmen i Jakobstad är som ett enda stort kretslopp. Spill och avfall från en industri tas tillvara i en annan, och det enda som lämnar området är färdiga produkter. Riktigt där är man inte ännu, men målsättningen är klar: Att tillsammans bygga upp ett cirkulärt ekosystem som gynnar alla. Vi träffas hos Baltic Yachts, ett av de stora båtvarven på området. Här har man redan under en längre tid samarbetat kring materialanskaffningar och genom att hyra arbetskraft av varandra.
– Det senaste konkreta samarbetet handlar om att vi tillsammans med några andra kompositbolag samlar ihop avfall som skickas vidare för krossning vid Kuusakoskis återvinningsanläggning i Kalajoki. Tidigare har all komposit hamnat på deponi, men nu får det nytt liv som betong, säger produktionschef Tommy Björklund.

På området försöker man skapa synergier gällande hållbarhet och cirkulär ekonomi

Tommy är också ordförande för föreningen Alholmen Industrial Park, en sammanslutning som bildats för intressebevakning och marknadsföring, men också för att skapa synergier inom frågor som rör hållbarhet och cirkulär ekonomi. År 2019 gjordes en kartläggning över olika material- och energiflöden på området, och nu handlar arbetet om att ytterligare optimera dessa flöden. Arbetet görs till stor del i föreningens miljöteam. Ordförande Björn Åkerlund, som till vardags är vd för Alholmens Kraft, säger att man just nu är i startgroparna för ett nytt projekt inom cirkulär ekonomi. Han förklarar också hur synergierna kan se ut i praktiken:
– Det handlar om att utnyttja sidoströmmar. Flis och sågspån som uppstår som sidoströmmar inom träindustrin utnyttjas som råmaterial för kemisk massa och papper. Spillmaterial från UPM:s såg bränns hos oss och förvandlas till energi som sedan går tillbaka till sågen. Samma sak gäller till exempel spån och annat träavfall från Baltic som i stället för att köras bort bränns på området.
Han påpekar att det för kraftverkets del inte handlar om några avgörande mängder. Vinsten ligger i stället i att minimera mängden jungfruliga råvaror som används och att spara in på transporter. Och förstås i den goodwill som kretsloppet skapar.

Utmaningen ligger i att nå ut med det cirkulära tänket

– Ett annat bra exempel är UPM:s grönlutsslam som ersätter kalksten i vår process för att reducera svaveldioxid från kraftverket, säger han.
Utmaningen handlar om kommunikation, om att nå ut med information om det cirkulära tänket.
– Vi behöver bli bättre på att berätta om hur vi jobbar, både för att locka nya företag till området och för att vara attraktiva som arbetsgivare, men också för att hållbarhet och cirkulär ekonomi är en avgörande konkurrensfördel, säger Tommy Björklund.

AIP – Vem är vi?

Alholmen Industrial Park är ett industriområde i Jakobstad med över 60 företag och 2000 arbetsplatser. På det 370 hektar stora området tillverkas allt från lyxyachter till cellulosa. Vi är kända för träförädlingen, metallindustrin och båtbranschen och nästan 80 procent av det som produceras här går på export. Företagens intressen koordineras av föreningen AIP. Vi tar tillvara de synergier som skapas av en gemensam infrastruktur och logistik, med hamnen i centrum. Vårt motto är ”Local effort – global success”.

www.alholmenip.fi

Ta del av de övriga hållbarhetsberättelserna

Denna artikelserie har tagits fram inom ramen för projektet CIT – Circular Insights and Transition som är finansierad av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Österbottens Förbund och Utvecklingsbolagen i Österbotten.