Dags för OptiCareer Day ´24 – torsdag 25.1.2024 

OptiCareer Day har sedan 2019 årligen samlat över 1500 unga från alla stadier, runt 40 företag som vill visa upp sina möjligheter för jobb och sommarjobb i ett brett samarbete mellan regionens alla kommuner och aktiva utbildningsanordnare.

OptiCareer ’24 Day ordnas torsdag 25.1.2024 på Optima med företagsmässa samt program för regionens åttor, andra stadiets ettor och tredje stadiets studerande. 

Målet med OptiCareer Day är att ge våra ungdomar bättre insyn i arbetsmöjligheterna i Jakobstadsregionen, direkt träffa företag och arbetsgivare inför sommarjobb, praktikplatser och småningom hitta stadigvarande jobb efter studierna.

Du kan anmäla ditt företag här!