Attract! utreder arbetskraftsbehovet i Jakobstadsregionen för fjärde gången

Arbetskraftsbristen blir allt större och trots kriserna hålls arbetslösheten på rekordlåga nivåer i Jakobstadsregionen.

Nu genomför Concordia för fjärde gången arbetskraftsundersökningen Attract!. Undersökningen sker via epostutskick till företag registrerade i någon av Jakobstadsregionens 5 kommuner.

Målet med undersökningen är att bättre kunna serva företagsfältet i Jakobstadsregionen med åtgärder och koordinering för att hitta kompetent arbetskraft.

Vi hoppas att företagen är intresserade av enkäten och tar sig tid att svara på den. Formuläret är uppdaterad med frågor som berör återhämtningen efter coronapandemin. Enkäten finns på finska och svenska och tar max. 15 minuter att fylla i.

Enkäten hålls öppen till och med 21.4.2023. Via denna länk kan du fylla i enkäten.

Tilläggsuppgifter ger:

Fredrik Sandelin, Regionutvecklare

Tel: 010 239 7554

Epost: fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi