Kostnadsstödets 5:e omgång har öppnats

Statskontoret har 21.12.2021 öppnat den 5:e omgången av kostnadsstödet som kan sökas av företag vars verksamhet påverkats av den pågående coronapandemin.

Kostnadsstödets femte ansökningsomgång har öppnats 21.12. kl 9.00 och stängs 18.2.2022 kl. 16.15.

Stödperioden är 1.6.-30.9.2021.

Femte ansökningsomgången ersätter kostnader för företag som har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till bekämpningen av covid-19-pandemin. Stödet täcker för kostnader som uppstått 1.6.–30.9.2021.

Betalning av kostnadsstöd baserar sig på lagen om temporärt kostnadsstöd för företag.

Stödet söks via statskontorets webbtjänst.

Vill du ha mera information om hur man ansöker om stödet, titta då på detta webbinarium (på finska) som hölls 20.12.