Jakobstadsregionen satsar på samåkning

Jakobstadsregionens klimatstrategi ”Klimatsmarta tillsammans – Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021-2030” godkändes hösten 2021. I klimatstrategin framgår att stor del av regionens utsläpp kommer från vägtrafiken. Som en del i arbetet med att minska på dessa utsläpp lanseras nu ett pilotprojekt i regionen, en samåkningstjänst för biltrafik. Det är en flexibel webbaserad tjänst där det är möjligt för användare att när som helst informera om samåkningsbehov och -tjänster. Samåkningstjänsten testas som ett pilotprojekt under oktober månad 2022. Läs mer om samåkningstjänsten.

”Jag tror att tiden är inne för att testa på en samåkningstjänst. Det är många i regionen som dagligen pendlar över kommungränserna till och från jobb, och med tanke på de ökade levnadskostnaderna kan samåkningen nu vara ett sätt att minska dem”, säger projektledare Malin Lindholm vid Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

Samåkningstjänsten tar över efter Jakobstadsregionens fyra månader långa cykelkampanj – Vi cyklar – som avslutades i slutet på september. Syftet med kampanjen var bland annat att minska på utsläppen i regionen, främja sin hälsa och uppleva rörelseglädje samt visa upp sina smultronställen. Läs mer om cykelkampanjen.

Vision för hållbar mobilitet i Jakobstadsregionen

Utöver samåkningstjänsten och cykelkampanjen förbereder kommunerna i regionen ett program för promenader, cykling och hållbar mobilitet, vars vision presenteras enligt följande: ”Mobiliteten i Jakobstadsregionen kommer att vara socialt och ekologiskt hållbar år 2040”. I samband med utarbetandet av programmet genomfördes en invånarenkät som 1 700 regioninvånare svarat på. De som svarat på enkäten hoppades särskilt på säkra och året runt gång- och cykelvägar och ett rikligare utbud av kollektivtrafik. Arbetet ska vara klart i november 2022.

Cykelkampanjen genomfördes och samåkningstjänsten är ett pilotprojekt som testas i ett samarbete mellan Jakobstadsregionens fem kommuner, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och projektet ”Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat” som finansieras av miljöministeriet och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia. ”Sustainable Mobility”-projektet är ett gemensamt projekt mellan Jakobstadsregionens fem kommuner.

Vill du ha mer information om samåkningstjänsten och cykelkampanjen? Ta kontakt med:
Projektledare Malin Lindholm, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, malin.lindholm@concordia.jakobstad.fi, tfn. 010 239 7563

Mer information om ”Sustainable Mobility”-projektet ger:
Stadsingenjör Harri Kotimäki, Staden Jakobstad, harri.kotimaki@jakobstad.fi, tfn. 044 785 1750