Innovaatioita, kestäviä energiaratkaisuja ja valtiorajat ylittävää yhteistyötä uudessa Bothnia Green Energy -hankkeessa

Kolmivuotinen Interreg Aurora -hanke Bothnia Green Energy käynnistyi vuodenvaihteessa. Hankkeessa edistetään valtiorajat ylittävää yhteistyötä ja investointeja kestäviin energiaratkaisuihin Merenkurkkua ympäröivällä maantieteellisellä alueella. Alueen energiayhtiöt osallistuvat hankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita ja kehittää kestäviä energiaratkaisuja valtiorajat ylittävässä yhteistyössä Merenkurkun alueen toimijoiden kanssa. Hankkeessa on ainutlaatuista, että alueen energiayhtiöt – Herrfors, Kokkolan Energia, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vaasan Sähkö ja Övik Energi – työskentelevät yhdessä sen puitteissa.

– Olemme hyvin iloisia, että Interreg Auroran ohjauskomitea myönsi Bothnia Green Energy -hankkeelle rahoitusta. Kestävien energiaratkaisujen edistäminen valtiorajat ylittävässä yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten toimijoiden kanssa on erittäin ajankohtaista. Saamme yhdessä mahdollisuuden työstää yhteisiä kysymyksiä, mikä varmasti vahvistaa koko aluetta, kertoo Emma Ödling, Övik Energin kestävyysstrategi.

Hanke on jaettu kolmeen työkokonaisuuteen. Ensimmäisessä kehitetään yhteinen pohjoismainen alusta energia-alan yhteistoimintaa varten. Toisessa vahvistetaan innovaatiokapasiteettia pk-yritysten, energiayhtiöiden, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden välillä. Kolmannessa laaditaan suunnitelma, jonka avulla tunnistetaan strategisesti tärkeät kansainväliset organisaatiot, kontaktit ja alustat, jotka edistävät kasvua Pohjoismaiden pohjoisosissa.

– Bothnia Green Energy -hanke on uskomattoman ajankohtainen energia-alan viimeaikaisten mullistusten kannalta. Meillä on hyvät edellytykset vaikuttaa tämän sektorin kehitykseen, sillä hankkeeseen osallistuu alueellisia sähköyhtiöitä molemmin puolin Merenkurkkua. Se on suuri vahvuus ja takuu siitä, että hankkeessa ryhdytään oikeisiin toimenpiteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Merenkurkun neuvosto odottaa innolla pääsevänsä avustamaan hanketta koordinoivan tuensaajan roolissamme, kertoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström.

Merenkurkun neuvosto EAYY toimii hankkeen päävastaavana ja koordinoivana tuensaajana, mutta laajaan yhteistyökumppanuuteen lukeutuvat myös Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Teknologiakeskus Merinova, Science City Skellefteå, Uumajan kunta, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Övik Energi.

– Bothnia Green Energy on tällä hetkellä eräs tärkeimmistä hankkeistamme! Hankkeessa pyritään ratkaisemaan yksi suurimmista yhteiskunnallisista haasteistamme eli kehittämään tulevaisuuden ilmastoälykkäitä energiaratkaisuja. Se myös tapahtuu valtiorajat ylittävässä yhteistyössä molemmin puolin Merenkurkkua sijaitsevien energiayhtiöiden, teollisuuden, yliopistojen ja julkisten toimijoiden kesken. On luonnollisesti suunnattoman inspiroivaa päästä johtamaan näin tärkeää panostusta, kertoo Peter Hedman, Bothnia Green Energyn hankejohtaja ja Regionakademien AB:n toimitusjohtaja.

Hedman on Merenkurkun neuvoston hankkima konsultti, joka johtaa hanketta. Hänen lisäkseen hankejohto koostuu verkostoa varten nimitetyistä edustajista Suomen puolella Teknologiakeskus Merinovassa ja Ruotsin puolella Uumajan kunnassa.

Lisätietoa antavat:

Mathias Lindström
+358-50 918 6462
mathias.lindstrom@kvarken.org

Peter Hedman
+46-70 696 8308
peter.hedman@regionakademien.se

Triinu Varblane
+358-44 332 3134
triinu.varblane@merinova.fi

Tietoa hankkeesta:

Bothnia Green Energy -hankkeessa edistetään valtiorajat ylittävää yhteistyötä ja investointeja kestäviin energiaratkaisuihin Merenkurkkua ympäröivällä maantieteellisellä alueella.

Budjetti ja rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 918 400,00 euroa, josta 1 120 969,00 euroa on EU-rahoitusta Interreg Aurora -ohjelman kautta. Loppurahoitus tulee Suomen kansallisesta ja Ruotsin alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta.
Hankekumppanit: Kumppanuuteen kuuluvat Merenkurkun neuvosto EAYY (päävastaava ja johtava tuensaaja), Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Teknologiakeskus Merinova, Skellefteå Science City, Uumajan kunta, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Övik Energi.

Rahoittajat: Interreg Aurora, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Herrfors, Kokkolan Energia, Kokkolan kaupunki, Merenkurkun neuvosto EAYY, Lapin liitto, Teknologiakeskus Merinova, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteån kunta, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Uumajan kunta, Vaasan Sähkö, Vaasan kaupunki, Vaasanseudun kehitys Oy VASEK, Örnsköldsvikin kunta ja Övik Energi.

Hankeaikataulu: Hankkeen kesto on kolme vuotta, vuoden 2023 alusta vuoden 2025 loppuun.