Utredning visar: Ökat behov av arbetskraft i Jakobstadsregionen

Privata sektorn i Jakobstadsregionen signalerar ett behov av nästan 2 500 nya arbetstagare inom de kommande tre åren. Det här framgår av Concordias arbetskraftsutredning Attract som genomförts genom en enkät bland privata sektorns företag i Jakobstadsregionen. Behovet är ca. 10% högre än våren 2021, när vi senast genomförde utredningen.

Glädjande är att företagen i regionen lyckats hitta arbetskraft och bland de svarande företagen har man anställt 1465 personer under de senaste 12 månaderna. Kompetenserna som efterfrågas är breda och förhållandet mellan behoven av produktionspersonal med yrkesutbildning och behoven av högskole- eller universitetsutbildad personal är också denna gång ungefär 50% av vardera.

På frågan om företagen har intresse för internationell rekrytering svarar 38% ja, medan 56% av de företag som svarat, inte är intresserade. Bristande språkkunskaper upplevdes som en utmaning. Men positivt är att företagen också uppger att de har 615 anställda med utländsk bakgrund, varav 387 har ursprung utanför EU, 159 kommer från EU-länder och 69 från övriga nordiska länder. Nationsbakgrunderna är många.

Ta del av Attract!-utredningen i sin helhet via denna länk.

Frågor? Kontakta Fredrik Sandelin, regionutvecklare, fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi eller ring 044 324 3435