Regionen växer – men är det tillräckligt?

Jakobstadsregionen går mot Statistikcentralens prognos och växer. Under hela 2023 har regionen haft över 50 000 invånare.

Sammanlagt har vi ökat med 352 personer och det är åldersgruppen 15-64 som vuxit mest – med 315 personer. Att befolkningen skulle åldras stämmer alltså inte riktigt för Jakobstadsregionen. Visst brottas vi också med en sjunkande nativitet och det är internationell inflyttning som ger oss ökningen. Internt inom landet är flyttningsnettot ännu på minus, även om vi också där ser en positiv trend. Under året varierar befolkningen också eftersom över hälften av en årskull studerande på ca. 800 skriver sig på studieorterna i augusti-september varje år.

Växer vi tillräckligt? Nej, inte om vi ser till behovet av arbetskraft på över 2500 till existerande företag de kommande tre åren eller om vi ser på företagens tillväxt och investeringar. Absolut inte om större gröna investeringar börjar landa – då hårdnar konkurrensen om arbetskraft snabbt. Så vad betyder det här för oss?