OptiCareer Day 31.3.2022

Välkommen att bekanta dig med Jakobstadsregionens näringsliv under OptiCareer Day 2022 torsdagen den 31.3!

Våra ungdomar är vår framtid och vi vill ge dem inspiration och framtidshopp. Vi vill visa dem att Jakobstadsregionen är unik som platsen att leva och arbeta på, vare sig de stannar här för studier eller ger sig iväg ut i världen ett varv och vill återkomma.

Torsdag 31.3 ordnas OptiCareerDay i ett brett samarbete mellan utbildningsanordnare och näringsliv i Jakobstadsregionen. Under dagen sammanför vi kring 1700 ungdomar, 6 utbildningsanordnare på andra och tredje stadiet, alla kommunernas åttondeklassister i grundläggande utbildning och över 25 företag och organisationer från regionen.

Kl. 9:30 genomför vi en 45 minuter lång live-sändning på OptiCareer Days YouTube-kanal där vi, i olika paneler, diskuterar Jakobstadsregionens arbetsmarknad med företag och andra aktörer.

Varför gör vi det här?

Vi har forskning på att vår region lider av en viss ”brain-drain” –unga flyttar bort. Vi har utredningar på att våra företag behöver utbildad arbetskraft som är allt svårare att hitta. Vår tanke är att ju bättre vi lyckas göra våra unga medvetna om möjligheterna i regionen och inspirera dem med att visa upp att våra företag och människor sysslar med intressanta saker –desto större chans att de vill leva och arbeta här. Vi tror också att de ungas kunskaper om regionens näringsliv och möjligheter alltid kan stärkas. Vi är övertygade om att tillsammans blir vi starka och kan lyfta Jakobstadsregionen som en attraktiv plats på jorden.

Program:

Vid Optima ordnas evenemang för regionens åttondeklassister mellan kl. 9-14.

Ungdomar behöver i ett tidigt skede känna till vilka karriärmöjligheter som finns och hur man kan gå till väga för att hitta sitt drömjobb. Programmet består av att åttondeklassisterna bl.a. bekantar sig med de företag som finns representerade i Optimasalen och olika utbildningsalternativ. Målsättningen med denna del av OptiCareer Day är dels att väcka ungdomarnas nyfikenhet på regionens näringsliv och se vilka karriärmöjligheter det finns, dels att företagen skall kunna presentera sin verksamhet och träffa framtidens arbetstagare. Fanny Forsander och Joel ”Seesar XL” Rönn (bl.a. Yle Radio X3M) fungerar som konferencierer under åttornas besök kl 9-14:00.

Under eftermiddagen mellan kl. 14:15-17.00 är allmänheten välkommen till Optima. Företagen som deltar i rekryteringsmässan vill träffa både unga och vuxna som söker arbete och personer som planerar nya karriäralternativ. Eftermiddagens besökare har möjlighet att diskutera sina karriärplaner med över tjugofem utställande företag, organisationer, TE-byrån och andra och tredje stadiets utbildningsanordnare.

Både utställande företag och arrangörerna önskar att så många besökare som möjligt passar på tillfället och besöker Optima denna dag.

Mer info finns på www.optimaedu.fi/optic

Utställarkarta