”Med enkla medel kan man befrämja en art”

För Karl-Johan Fagerudd i Larsmo är hållbarhet ett synligt inslag i hans vardag. Karl-Johan främjar den biologiska mångfalden bl.a. genom att bekämpa lupiner, som är en invasiv art, nära sitt hem.

Karl-Johan Fagerudd i Larsmo

Karl-Johan har noterat vilka konsekvenser lupinerna har haft för andra arter. Jag vet vilka arter som har varit här tidigare, och vilka som inte finns här längre. Lupinerna är oerhört aggressiva, de ockuperar allt vad de kan, säger Karl-Johan.   

Sedan Karl-Johan började bekämpa lupiner har han sett andra arter växa fram igen.

Att främja den biologiska mångfalden handlar inte bara om att utrota en art för att ge ”livsutrymme för andra arter”, utan också om att ”inte ta livet av någon organism som vi kanske behöver senare”, nämner Karl-Johan. ”Med enkla medel kan man befrämja en art”, säger Karl-Johan avslutningsvis. 

Läs mer om hur du kan bekämpa invasiva arter på vieraslajit.fi eller på din kommuns sociala media-kanaler i Jakobstadsregionen.

Vi Cyklar – Cykelkampanjen i Jakobstadsregionen håller paus under juli och fortsätter i augusti. I juli månad fortsätter vi i stället att dela hållbarhetsberättelser från regionen, och den här gången får ni ta del av invånarnas hållbarhetsberättelser. Dessa är tänkta att fungera som inspiration och påminna att det lilla vi gör i vår vardag kan göra skillnad.