Jakobstadsregionens mest attraktiva arbetsplats 2022 är Keymet Ab Oy

Most Attractive Place to Work 2022 -tävling fick ett jättebra deltagarantal och är ett bevis på att vi har företag i regionen, som genom extern kommunikation vill förmedla information om sin arbetsplats, gemenskap och jobb som görs på ett attraktivt sätt. Vi är glada över att Jakobstadsregionens arbetsplatser har valt att kommunicera mera om sin arbetsplats, då arbetskraftsbristen är stor i regionen och konkurrensen om kunnig arbetskraft är hård. I tävlingen deltog totalt 80 olika inlägg av 20 olika företag.

Bakgrunden till denna tävling är ett gemensamt tyngdpunktsområde för Talent Insights och REGIONSTADrekry-projekt (SEUTUKAUPUNKIrekry), vilket är att stöda företag att utveckla sin arbetsgivarimage. Detta har bland annat gjorts genom att arrangera och delta i olika rekryteringsevenemang under vintern, våren och hösten 2022. Dessa tillfällen har gett arbetsgivare möjlighet att träffa potentiella arbetstagare, få synlighet och chans att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Ytterligare information om och redskap för utvecklandet av arbetsgivarimage har getts företag via infoboosts, workshoppar och företagsutbildningar.

Most Attractive Place to Work-tävlingen

Den externa kommunikationen om företagets verksamhet spelar en viktig roll i att skapa större kännedom om företaget. Därför lanserades ”Most Attractive Place to Work 2022”-tävlingen som pågick hela november. Arbetsgivare i Jakobstadsregionen kunde delta i tävlingen genom att under november månad (1-30.11) publicera ett eller flera inlägg på arbetsplatsens Instagram-konto, där man kommunicerar om företagets verksamhet, arbetstagare, gemenskap osv. Inläggen kunde bestå av bilder eller video samt text. Det var viktigt att man i varje inlägg nämnde åtminstone fem ämnesidentifikatorer sk. hashtaggar: #maptwjreg22 #mostattractiveplacetowork #pietarsaarenseutu #jakobstadsregionen #jakobstadregion för att kunna delta i tävlingen. Det behövdes inte någon separat anmälan till tävlingen.

I vår region finns många attraktiva arbetsplatser och genom denna tävling ville vi ge dem, stora som små, en möjlighet till mera synlighet.

Tävlingsjuryn valde först fem (5) finalister enligt tre olika kriterier, vilka publicerades 1.12.2022 under vår rekrymässa i Uleåborg, samt på @jakobstadpietarsaariregion Instagramkonto. Finalisterna var OSTP, Dobra Finland, Amada Automation Europe, Abilita och Keymet.

Den som fick flest poäng blev vinnare. Juryn räknade poäng enligt reaktioner i förhållande till antalet följare, video/foto i kombination med mångsidighet och bra helhet med text samt jurymedlemmarnas poängsättning om bl.a. jämställdhet, innovation och verkställighet.

Vinnarföretaget har jobbat långsiktigt

Vinnaren, Keymet Ab Oy, och deras video fick följande motivering av juryn: ”Till ett företag som på ett fyndigt sätt hittat det som förenar och använder detta för att illustrera och bygga gemenskap. Till ett företag som arbetat med arbetsgivarbranding långsiktigt och genomtänkt. I företagets video lyfts olika arbetsuppgifter och olika människors sakkunskap fram. Det spelar mindre roll varifrån du kommer och mer roll vad du kan.”

Vinnaren publicerades och prisbelönades 7.12 under Social Wednesday -mingeleventet, i vilken regionens företag, föreningar och nya regionbor deltog. 

Keymets vinnarvideo, vilket de vann tävlingen Most Attractive Place to Work 2022 med, kan du se via denna länk.

Vasa Insider publicerade en artikel om vinnarföretaget. Läs artikeln om Keymet via denna länk.

Jenni Svenfelt från Keymet tog emot priset Most Attractive Place to Work 2022 från Heidi Matinlassi och Eva Gädda 7.12.2022 under Social Wednesday -eventet i Campus Allegro.