Jakobstadsregionen behöver kunnig arbetskraft

Regionens attraktionskraft och lediga jobb presenterades på nationella rekryteringsevenemanget UusioUra 8.2.2022

Jakobstadsregionen, bestående av Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby, ligger i norra delen av företagstäta och exportdrivna Österbotten. I regionen bor ca 50 000 personer och hela regionen har sammanlagt den lägsta graden av arbetslöshet i hela fastlandet, i december 2021 låg den på 4,5%.

-Vår region har haft full sysselsättning långt tidigare innan pandemin och vi har rört oss i samma nivåer sedan i höstas. Regionens mångsidiga företagsstruktur har återigen visat sin styrka och uthållighet. Vi har förstås branscher som fortsättningsvis lider av ekonomiska svårigheter och förluster på grund av pandemin och inom dessa branscher är återhämtningen långsammare. Men vår starka tillverkningsindustri inom många olika branscher har klarat av att fortsätta sin produktion i så gott som samma takt som tidigare. I vissa företag har man bland annat rekryterat mer personal än tidigare, summerar Heidi Matinlassi, som fungerar som Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias projektledare inom Talent Insights -projektet.

Starkt växande och investerande företag som Fresh Servant och Mirka deltog också från vår region i UusioUra rekryteringsevenemanget.

Fresh Servant sysselsätter i dagsläget ca 500 arbetstagare och behöver fler arbetstagare för att svara mot sina tillväxtmål. Livsmedelsjätten Fresh, som är känd för sina Hetki-produkter, började ifjol sin nyinvestering på ca 25 miljoner till sin enhet i Pedersöre. Med denna investering kommer fabrikens produktionskapacitet nästan att fördubblas. På UusioUra mässan berättade också HR-utvecklare Jenni Kuusisto, att deras arbetskraftsbehov blir mer mångskiftande, eftersom digitalisering och automation ökar på behovet av specialkunnande. I takt med tillväxten skapas arbetsplatser inom så gott som varje avdelning.
– Just nu söker vi inköpare, produktionsförmän, underhållsmontörer och utvecklingsingenjör samt ca 150 säsongs- och sommararbetare, räknar Jenni Kuusisto upp.

Mirka Ab med huvudfabriken i Jeppo, Nykarleby, är världsledande inom slipmaterialteknologi och som erbjuder ett brett sortiment högklassiga slipprodukter, verktyg och hela slipsystem för speciella behov. För tillfället sysselsätter Mirka ca. 900 personer och i takt med nya investeringsprojekt både i Jakobstad och Jeppo, växer arbetskraftsbehovet de närmaste åren med ca 150 personer. UusioUra evenemanget gav en bra chans att sprida information om Mirka som arbetsgivare för en ny målgrupp.

-Vårt arbetskraftsbehov är redan nu mångsidigt. Vi söker en stickare, en Technical Sales Specialist, en förman till logistikplaneringen, en Support Specialist till IT-avdelningen, en löneräknare och en Production Implementation Engineer. Inte att förglömma de över hundra sommarjobbsplatserna till olika uppgifter, konstaterar Henrik Bergström som är rekryteringschef på Mirka.

Jakobstadsregionen presenterade sig på eventet med sitt förnyade varumärke, där den gula bollen i logon stannat kvar men sloganen ersatts och fått ett nytt format i ”Världens bästa plats”. Regionmarknadsföring är en viktig del av arbetskraftsattraktionen och överlag handlar diskussioner på rekryteringsmässor förutom jobb och arbetsplatser också om att möjligtvis leva sitt liv på en ny och obekant plats. Vilka är boendemöjligheterna och prisnivån, hur är det med skolor och dagvård samt vilka fritidssysselsättningar har man möjlighet till på orten? När man för sådana diskussioner, är det ett gyllene tillfälle att berätta också om regionens egenskaper, vilket också märktes i talturerna på UusioUra:s huvudscen, med närmare 700 evenemangsbesökare. Jakobstadsregionen har en unik atmosfär och kultur, som har sitt ursprung i att göra saker tillsammans. Jakobstadsregionen har över tusen registrerade föreningar och sällskap, vilket är ett tydligt bevis på att vi verkligen gör saker tillsammans på fritiden. Kultur- och idrottsutbudet är brett och utövarna är många. Stämningen som havet och den vackra naturen skapar är speciell. Och det som skiljer sig från t.ex. huvudstadsregionen ännu mer är de korta avstånden utan bilköer. Efter arbetsdagens slut har du mer tid för hobbyer och fritid – för det som är livet.

En av kommentarerna från besökare på UusioUra var: ”Fint! Det här tycker jag låter bra! Jag körde bil längs med västkusten förra sommaren och jag blev förtjust i Jakobstad, i havet, i trähusen. Jobb tycks det också finnas.” Varför inte ta till sig vår slogan och hela Jakobstadsregionens vision 2040 – Kom, trivs och lyckas på Världens bästa plats.

Kristinestad driver också sin del av Talent Insights -projektet i samarbete med oss. Kristinestad är märkbart mindre i storlek än sin kompanjon Jakobstadsregionen, men bortser inte från det faktum, att också deras arbetsgivare behöver kunnig arbetskraft. Den största bristen finns inom vård- och restaurangbranschen samt i mindre metall- och produktionsföretag. Det som vi är i behov av just nu är allt från sommararbetare till tillsvidareanställningar samt läroavtalsarbetskraft, berättar Richard Lähteenmäki, som fungerar som Talent Insights-projektledare vid Kristinestads Näringslivscentral. Vi kan inte erbjuda utbildning på tredje stadiet, vilket betyder att ungdomarna hamnar att söka sig annanstans för att studera. Risken är att de inte återvänder till sina hemtrakter efter studietidens slut. Själv bodde jag i huvudstadsregionen i tio år med min familj, och tanken var heller inte att flytta tillbaka. Men för mig, liksom för många andra, har livsvärderingarna ändrat efter att jag bildat familj. Vi flyttade till Kristinestad för att livet är lätt och välfungerande här och för att livsmiljön är trygg och säker. Arbete och fritid ger mening, barnen kan cykla med sina kamrater och naturen och havet är ett stenkast ifrån. Som Richard och hans kollega Heidi konstaterar i sina presentationer – kanske en flytt till Kristinestad (eller Jakobstadsregionen) kunde vara ditt livs bästa beslut?

Läs mer på våra hemsidor och ta kontakt:

www.jakobstadsregionen.fi och www.kristinestad.fi

Tisdagen den 8.2.2022 ordnades UusioUra för tredje gången, detta år som virtuellt rekryteringsevenemang, där Jakobstadsregionen och Kristinestad deltog som mässutställare inom ramen för det gemensamma projektet Talent Insights. Projektet, som är en fortsättning på ett tidigare samarbetsprojekt, vars målsättning bl.a. är att öka arbetskraftsförsörjning, fungera för ökad inflyttning samt utveckla arbetsgivarimage. Finansiär för projektet, som sträcker sig över 27 månader och inleddes 1.10.2021, är Europas landsbygdsfond via NTM-centralen i Österbotten.