Gyllene läge för regionens företag att utvecklas genom Veturi-projekt

Intresset var stort då Concordia förra veckan bjöd in till heldagen Future Partnership Day med info om Business Finlands Veturi-projekt, dv.s lokomotivföretag. Många lokala företag ville höra om hur de kunde utvecklas genom partnerskap med något av företagen. På plats fanns Mirka och Danfoss, båda lokomotivföretag sedan en tid tillbaka som söker samarbetsparters. Här kan du läsa mer om Mirkas SHAPE Ecosystem. Och här om Danfoss Fossile Free Future-projekt.

Ulf-Erik Widd, kundchef och ekosystemansvarig på Business Finland som finansierar projekten, betonade att kravet på de företag som godkänns som lokomotivföretag är att de ska förbättra konkurrenskraft, hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Widd är mycket nöjd över de 20-tal företag som hittills fungerat som lokomotivföretag. Tack vare att de aktivt sökt samarbeten med mindre företag i Finland har deras tillväxt ökat och i förlängningen lett till investeringar i Finland.

– Vi vill helt enkelt att globala företag ska leda ekosystemen och ta med sig mindre företag. På så sätt stärks konkurrenskraften från Finland, förklarar Widd.

Företag som väljs till lokomotivföretag får en finansiering på 10–20 miljoner euro, medan de företag som de sedan samarbetar kring lokomotivföretagets ekosystem har möjlighet att dela på en summa på högst 50 miljoner. Läs mer här.

– Vill man hoppa på tåget och utvecklas med något lokomotivföretag är det bara att med låg tröskel kontakta företaget direkt. Har man ingen tidigare erfarenhet av Business Finland eller våra projekt kan det vara ett bra första steg att till exempel skriva ansökan tillsammans med ett konsortium, säger Widd.

Mats Bystedt från Mirka håller med:

– Att vara ett lokomotivföretag ger ringar på vattnet. Inom vårt SHAPE-projekt söker vi nu samarbetspartner kring att minska på avfallet, bland annat. Många har visat intresse och jag hoppas på fina samarbeten.

Pia Karumaa från Danfoss betonar också nätverkandet.

– Det har varit en effektiv och givande dag och vi har fått kontakt med många företag i regionen.