Caroline Bertula

Möt människor som alla hittat hem i vår region och valt att skapa sin framtid just här.

“Här finns företag i världsklass, och massor av spännande jobb. Jag har en känsla av att många inte inser bredden av arbetsmöjligheterna här i Jakobstadsregionen. Du kan ju jobba med vad som helst!”

Orden är Caroline Bertulas, hon är en multiföretagare i Nykarleby vars hjärta klappar för regionen. Caroline sitter bland annat i styrelsen för rekryteringsföretaget PPLE The People Company.

“Vi behöver mer arbetskraft, många företag rekryterar redan aktivt i Finland men vi behöver också söka utanför Finland.”

Enligt Caroline finns det gott om företagsamma personer i Jakobstadsregionen, vilket förklarar det höga antalet företag i regionen och alla innovationer som skapats här. Men företagsamheten syns också i andra sammanhang, som i föreningslivet och talkoandan.

“Det kan ta sig uttryck i uppgörande av en vandringsstig i Munsala, skötsel av en strand i Larsmo, eller anordnande av allmogebåtsfestival i Monäs. Vi ser det överallt, och denna företagaranda tycker jag är symptomatisk för just österbottningar.”

@pplecompany

Blev du intresserad av hur det är att jobba och bo eller vara företagare i Jakobstadsregionen?

Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser och boendemöjligheter i regionen. Våra företagsrådgivare hjälper gärna vid frågor gällande företagande.

#Jakobstadsregionen #världensbästaplats #talangattraktion #livskvalitet