AIP bjuder potentiella arbetstagare på busstur med guidning i samband med Kom Hit! 

I ett initiativ att knyta samman potentiella arbetstagare med industrierna på Alholmen Industrial Park, arrangeras en industritour i samband med det årliga rekryteringsevenemanget Kom Hit! den 24 juli. Deltagarna får möjlighet att ta del av en skräddarsydd guidad busstur genom AIP:s industriområde, där de får information om industrierna och rekryteringsbehoven. 

Det ordnas två bussturer ut till AIP under dagen, en med svenskspråkig guidning kl. 14.30 och en med finskspråkig guidning kl. 16.30. Biljetter till bussturen delas ut i Campus Allegro av AIP:s industrier på Kom Hit!-evenemanget. Målgruppen är potentiella arbetstagare.  

Bussturen varar i drygt en timme och är planerad för att ge koncentrerad information om industriernas verksamhet. Samtidigt får deltagarna även en inblick i industriområdets historia och utveckling samt pågående projekt i cirkulär ekonomi. Bussturen startar vid torget i Jakobstad och går via alla stora tillverkande industrier på AIP-området.

AIP-tour har utvecklats av AIP:s industrier inom projektet Alholmen Circular Economy Platform.