Projekt: Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat

Projektet ”Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat” har kört igång. Det av Miljöministeriet och Concordia finansierade projektet har som mål att omsätta den nyligen godkända regionala klimatstrategin i praktiken.

Jakobstadsregionens nya klimatstrategi godkändes förra månaden. Du kan läsa klimatstrategin här eller ta del av den i nyhetssändningen KlimatNytt. Med det sagt tar arbetet inte slut där, utan nu ”fortsäter vi arbeit ilaag”. Klimatarbetet fortsätter inom ramen för projektet ”Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat”, som finansieras av Miljöministeriet och Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia. Projektet pågår framtill 30.11.2022.

Fokus ligger på klimatledarskap, kunskapslyft och att vidta åtgärderna i den pinfärska klimatstrategin. För att nå klimatmålsättningarna behövs allas insats och jag svarar gärna på frågor, tar emot tips och är öppen för samarbete inom temat. Inom projektet kommer därtill olika föreläsningar, workshops och evenemang att ordnas. Vad är du intresserad av att lära dig mer om? Vilket evenemang eller vilken föreläsning tycker du att vi ska ordna?

Jag nås per mejl malin.lindholm@concordia.jakobstad.fi eller via telefon 010 239 7563.