Ny strukturfondsperiod drar igång

Det nationella programmet för den nya strukturfondsperioden 2021-2027 för EU-finansiering är nu klart (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – på finska) och vi väntar på de första ansökningsomgångarna. Som tidigare kommer finansieringen regionalt att ske främst genom Österbottens förbund (ERUF, Akke samt ev. återhämtningspaket), via Aktion Leader Österbotten och NTM-centralen för ESF-finansiering.

Österbotten har fått något mer finansiering än tidigare och det är vi såklart glada över. Finansieringen och möjligheten att få finansiering baserar sig både på det nationella programmet och regionala program, planer och strategier som finns.

I Jakobstadsregionen driver vi ProJReg (Projektskrivarnätverket i Jaobstadsregionen) där vi försöker koordinera och utveckla oss så att regionen kan få in maximalt med finansiering och hitta samarbetsytor och synergieffekter. Vill du vara en del av vårt nätverk eller har projektidéer kan du ta kontakt med vår regionutvecklare Fredrik Sandelin.