Hållbarhetsveckan bjöd på ett digert program

Circular Insight & transition – CIT-projektets projektchefer Tomas Knuts, Fredrik Hanstén och Göran Östberg deltog i Hållbarhetsveckan som ordnades 26.9–2.10.2022 och bjöd på allt från hållbarhetspris till föreläsningar och event.

Den officiella öppningen genomfördes på Malakta i Malax och ett av de sista programmen var på höstmarknaden i Kristinestad, där det delades ut pris åt ett företag inom hållbar turism. Priset gick till Café Tinka i Tjöck som har gjort ett stort hållbarhetsjobb de två senaste åren. Företaget är också ett av de fem företag i Kristinestad som är certifierade av Visit Finland i deras Sustainable Tourism Finland-program. I Jakobstadsregionen var det också nytt för i år att dela ut priser för aktivt hållbarhetsarbete. Priserna delades ut till både företag, kommun och en regioninvånare som aktivt arbetat för att främja hållbarhet.

Energi och energibesparingar på tapeten

Energi och energibesparingar nämndes på ett flertal program under hållbarhetsveckan. I dagsläget är det ett faktum redan, vi har på många håll brist på energi och priserna har nått nya höjder när det gäller el, olja, och gas på grund av rådande omständigheter i världen. Men det ger oss en klar signal. Vi har byggt upp allt kring det förgångna och nu ges vi alla chanser att ändra till mera gröna alternativ.

Projektcheferna fick lära sig en hel del under Hållbarhetsveckans digra program. En intressant jämförelse som föreläsaren Isabelle McAllister nämnde var att: ”Vi människor kan jämföras med en dinosaurie som väger 30 ton. Så mycket avtryck och resurser använder vi under ett levnadsår”. McAllister bjöd på många insikter och kreativt tänkande under seminariet: ”Vi växlar upp hållbarhetsarbetet!” som ordnades i Jakobstadsregionen.

På båda ”Time for Change”-workshoppen låg fokus på kommunikation och motivering. Peter Höckert höll den svenska- och Marica Lassus den finska föreläsningen. Det som tydligt kom fram var att vi kommit långt ifrån att leva i balans med de resurser som är tänkta att ska räcka ett helt år. Vi kan alla söka på webben på den grafiska bilden om ”Country Overshoot days 2022” för att se vårt nuvarande avtryck. Där ser vi att i Finland har vi förbrukat alla våra resurser redan i slutet av mars år 2022. Det borde vara en bra väckarklocka för oss alla.

Arbetet fortgår och behovet fortsatt är stort

En hel del görs redan i samhället och insikten samt ansvaret har ökat betydligt, men vi måste ta grundproblemen på allvar för att få hållbara ändringar. Detta nämndes åt eleverna på Yrkesakademin runt om i Österbotten under deras egna Hållbarhetsdag. Där var projektcheferna från CIT-projektet inbjudna som föreläsare och fick ett flertal frågor från intresserade studerande. Det var fint att se hur mångfaldigt man på YA satsar på hållbarhet med den bredd och kompetens som redan finns bland lärare och elever.

Projektcheferna inom Circular Insight & Transition-projektet är mycket nöjda med hållbarhetsveckan, det väcktes många nya tankar och fördes intressanta diskussioner under veckan bland både företagare och åhörare. Vi kan lugnt konstatera att vårt arbete fortgår och behovet fortsatt är stort att fortsätta på den omställningsresa vi är på.

Text: Fredrik Hanstén, Circular Insight & Transition-projektet

Tomas Knuts

Projektledare Circular Insights & Transitions
tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi
+358 10 239 7560