FAQ – De vanligaste frågorna och svaren

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som blivande företagare har och svaren till dem.

De vanligaste frågorna och svaren (FAQ)

1) Tilläggsfinansiering och investering
2) Kassaflöde och kris
3) Analys av resultat och balansverksamhetens lönsamhet
4) Ändring av bolagsform
5) Marknadsföring och försäljning
6) Affärslokalen
7) Finansieringen av produkter och annan utveckling
8) Ägarbyte – Generationsväxling
9) Personalfrågor
10) Näthandeln
11) Export och import ärenden
12) Avtalsärenden
13) Avslutande av verksamheten
14) Utbildning
15) Mervärdes och andra skatteproblem
16) Patent och andra skyddsärenden
17) Lansering av en ny produkt eller tjänst – hur gå till väga?
18) Reseersättningar
19) Tillståndsärenden
20) Lagerkontroll
21) Franchising företagsamhet
1) Tilläggsfinansiering och investering
 • Jag borde investera i en ny maskin/anläggning – varifrån kan jag få finansiering?
  –  Banker och Finnvera (garanti och/eller lån)
  –  NTM-centralen – investeringsstöd, konsulthjälp mm.
 • Vi på Concordia kan hjälpa dig med att kartlägga dina möjligheter att få stöd eller lån för företagets utveckling. Ett investeringsstöd på 20% av investeringens värde kan beviljas av t ex den lokala Leader-gruppen eller NTM-centralen om dina planer är inom ramen för de riktlinjer som uppställts av finansiären. Stöd för olika utvecklingsprojekt kan beviljas av NTM-centralen, ända upp till 50% av projektbudgeten. Vi kan hjälpa dig att kartlägga möjligheter till stöd och handleda dig genom ansökningsprocessen.

2) Kassaflöde och kris
 • Varför varierar kassaflödet? Det finns ej pengar i kassan? – uppföljningen är bristfällig
  – verksamheten är säsongsbetonad – följ månadsförsäljningen
  – kunderna har för långa betalningstider – begär förskottsbetalning, förkorta kundernas betalningstider
  – förläng dina egna betalningstider vid inköp
  – har du bundit för mycket kapital i ditt lager – sätt upp en målsättning för lagrets omloppstid – sätt upp ett max värde för lagret
  – kom ihåg att diskutera med finansiärerna i tid
  – vid behov ta ett lån eller checkräkning med kredit
  – konkurrensutsätt olika leverantörer med regelbundna tidsintervaller
3) Analys av resultat och balansverksamhetens lönsamhet
 • Mycket arbete men inget resultat – var är felet?
  – lär dig känna företagets nyckeltal – diskutera med din bokförare
  – uppföljning varje månad, kostnadskontroll
  – jämför med branschens medeltal
  – jämför din egen prissättning med dina konkurrenters –  är de på rätt nivå?
4) Ändring av bolagsform
 • När är det rätt tid att byta bolagsform från enskild firma till aktiebolag?
  –  tumregeln är när skatteprocenten överstiger 30%
  –  när det kommer in nya ägare
  –  när riskerna blir för stora
  –  finansiärerna fordrar
  –  balansen har utvecklats så att man förutom lön även kan dela ut dividend
  –  diskutera med din bokförare om tidpunkten för ändringen i bolagsform (faktorer som beskattningen, bokslutsperioden, mm.)
  –  när du vill öka ditt företags trovärdighet
5) Marknadsföring och försäljning
 • Produkterna och tjänsterna ok – kunderna fattas?
  – gör upp en marknadsföringsplan för de följande 6 månaderna
  – utnyttja ditt sociala nätverk
  – utvidga dina personliga kontakter
  – använd dig av branschexperter
  – använd webbaserade tjänster samt sociala medier (Facebook, Instagram, LinkedIn,TikTok mm.)
  – samla kundrespons och använd den när du utvecklar din marknadsföring
6) Affärslokalen
 • Saker att tänka på
  a. befinner sig din affärslokal på rätt plats med tanke på kunderna, var befinner sig konkurrenterna, är den lätt att hitta, finns det parkeringsplatser, synbarheten, skyltningen
  b. utred möjliga reparationer eller byggprojekt i fastigheten eller i närheten – de kan inverka avsevärt på utkomstmöjligheterna för ditt företag – fråga disponenten, staden, tekniska sektorn
  c. äga eller hyra – gör upp en budget
  d. placeringen av varorna och/eller kassan är de optimala
  e. hur fungerar logistiken
7) Finansieringen av produkter och annan utveckling
 • Hur finansierar jag produktutvecklingen?
  Stöd för olika utvecklingsprojekt kan beviljas av NTM-centralen, ända upp till 50% av projektbudgeten. Vi kan hjälpa dig att kartlägga möjligheter till stöd och handleda dig genom ansökningsprocessen.
8) Ägarbyte – Generationsväxling
 • Var får jag hjälp med försäljning, köp samt uppskattning av företagets värde?
  a. Du kan ta hjälp av Concordias företagsrådgivare för att få hjälp och stöd
  b. Våra ägarskiftesbroschyrer vid försäljning, köp samt överlåtelse (efterträdareöverlåtare)
9) Personalfrågor
 •  Hur mycket måste jag höja omsättningen för att jag skall ha råd att anställa en person?
  När en ensamföretagare anställer sin första arbetstagare kan man som en grov tumregel använda formeln 2,3 x omsättningen (innehåller även andra kostnader som kommer med en ny person inte bara lönen)
 • Vilka löneutgifter inklusive bikostnader blir det?
  Se mera information på palkka.fi
 • Kan man ansöka om stöd då man anställer sin första arbetstagare?
  NTM-centralen och TE-byrån har olika slag av stödmöjligheter
 • Uppgörande av arbetsavtal och uppsägningstiderna?
  Gör alltid ett skriftligt arbetsavtal med prövotid, lägg till en paragraf om konkurrensförbud om arbetsförhållandet skulle upphöra
10) Näthandeln
 • Vad bör man beakta när man grundar en nätbutik?
  – man bör förstå att den fordrar en noggrann planering som annan affärsverksamhet. Bekanta dig med olika delar av handeln. Det finns en uppsjö av information på nätet. Se ex. Business Finlands guide
  – jämför olika leverantörers pris och kvalitet, och ta i beaktande de löpande utgifterna
  – har jag tid/intresse/kunnannde att uppehålla en nätbutik? Största delen av nätbutikerna upphör som olönsamma, läs: oskötta. Nätbutiken fungerar inte utan aktivt deltagande fast den är öppen 24h i dygnet
  – är min produkt/tjänst en sådan att (priset, kvaliteten, ”formen”) lämpar sig för att säljas lönsamt på webben – tänk även på postnings- och fraktkostnaderna samt produkturvalet. En bra nätbutik fordrar inte alltid en bred repertoar av produkter
  – ofta är det bra att specialisera sig
  – vem bygger upp sidorna och upprätthåller dem? Ofta är det bra att låta en yrkesman göra webshopen, men därefter är det viktigt att man själv uppdaterar och sköter om den (förutsätter dock kunnande)
  – vilket är mitt marknadsområde? Lönar det sig att söka kunder i EU-området eller i hela världen?
  – 5 miljoner kunder eller 100 miljoner – tillägg av olika språkversioner är inte särskilt dyrt
11) Export- och importärenden
 • Vem skall man kontakta om man funderar på exportverksamhet?
  Viexpo samt den lokala handelskammaren, även banken när du funderar på penningtransaktioner
 • Varifrån får jag information i importärenden?
  Skattemyndigheten och tullen känner till bl.a. mervärdes- samt andra skattefrågor, i livsmedelsärenden kontakta den lokala hälsogranskaren/inspektören
  Speditionsföretagen hjälper även till i importfrågor, särskilt angående logistiken.
12) Avtalsärenden
 • Hur gör jag ett bra kontrakt?
  – använd dig av experthjälp, branschens konsulter, jurister. I komplicerade fall gör alltid ett skriftligt avtal.
  – inom byggnadsbranschen klargör ansvarsförhållandena, gör ett avtal med kunden
  Vid avtal kom överens om minst följande saker: pris, leveranstid, innehåll, parternas skyldigheter och ansvar samt betalningsvillkoren.
13) Avslutande av verksamheten
 • Hur kan jag avsluta min företagsamhetsverksamhet?
  a. gör en anmälan om avslutandet (Y6 Enskild näringsidkare, Y5 Öb och KB samt Y4 Ab samt andelslag). Formulär hittas på YTJ:s hemsida
  b. ta kontakt med din bank, försäkringsbolag, skattemyndigheten samt eventuella andra finansiärer och vid behov kunder, arbetskraftsbyrån.
  c. fundera ännu om det går att sälja verksamheten, en del av den eller lösegendom.
14) Utbildning
 • Varifrån får jag utbildning?
  – utnyttja lokala utbildningar och projekt – kontakta lokala läroanstalter samt vuxenutbildningscentralerna.
  – TE-kontoren, NTM-centralerna, handelskammaren, företagarorganisationen, privata aktörer samt läroavtalsbyråerna.
15) Mervärdes- och andra skatteproblem
 • Hur returneras mervärdesskatten i utrikeshandeln?
 • Mervärdesskatten-returnering – när kan jag ansöka?
  Se Skatteverkets hemsida. http://www.vero.fi/sv-FI
 • Uppgörande av periodskatteanmälan?
  Se råd och blanketter på skatteförvaltningens hemsida
 • Varför bör jag betala tilläggsskatt?
  – du har betalat för lite förskottsskatt eller ingen skatt.
  – har du lösgjort/realiserat några reserveringar eller sålt egendom?
  – ifall du är företagare på deltid, observera då att din skatteprocent bestäms med beaktande av dina övriga inkomster (personbolag)
 • På vilka grunder baserar sig förskottsskattenivån? Hur ändrar jag på förskottsskatten?
  Det första och andra verksamhetsåret grundar sig beskattningen på din egen uppskattning som du gjort. Därefter höjs den med index enligt det sista skattebeslutet (beräknat enligt dina uppgifter från förra året om den beskattningsbara inkomsten)
16) Patent- och andra skyddsärenden
 • Varifrån får jag patent eller modellskydd till min produkt/idé?
  – utnyttja uppfinningsstiftelsens (keksintösäätiö) projekt och tjänster i olika patent och skyddsärenden – de kan t.ex göra en nyvärdesundersökning
  – branschens privata aktörer ger råd
  – från www.prh.fi får du guider samt råd
17) Lansering av en ny produkt eller tjänst – hur gå till väga?
 • Hur får jag den bästa synbarheten för min produkt/tjänst?
  a. definera och segmentera din kundgrupp
  b. använd dig av sociala medier och egna www-sidor
  c. printmedia, direktreklam samt tidningsannonsering
  d. personlig försäljning och marknadsföring – utnyttja ditt eget nätverk
  e. informera dina viktigaste samarbetspartners och kundgrupper
  f. glöm inte dina gamla kunder, uppdatera och använd dig av ditt kundregister
  g. försök få in en artikel i dagstidningen eller annan media
  h. försök få stöd i marknadsföringen av dina samarbetskumpaner
18) Reseersättningar
 • Jag har en enskild firma, kan jag betala km ersättning åt mig?
  Håll kördagbok, det finns olika praxis som är individuella bl.a. beroende på bransch, användningen av bilen för eget bruk m.m. – kolla alltid med den lokala skattebyrån
 • Kan jag fakturera km kostnaderna av mina kunder?
  Du kan, men det är skattepliktig inkomst så kom ihåg att lägga till mervärdesskatten (t.ex 0,xx€+24%)
19) Tillståndsärenden
 • Var hittar jag info om olika tillstånd?
  – se exempel från olika branscher på Suomi.fi-webbsidan
20) Lagerkontroll
 • Hurudant är ett optimalt lager? Till vad behövs det?
  – faställ ett värde på omloppshastigheten och värdet av lagret och följ dem kontinuerligt
  – ta reda på branschens normala omloppstid för lagerhållningen
  – följ betalningstiderna mot leverantörerna, konkurrensutsätt dem
  – ha koll på eventuellt svinn
  – var kritisk vid inköp, stirra dig inte blind på en eventuell rabatt – se helheten
  – sätt ut en alarmgräns för de viktigaste faktorerna inom lagerhållningen
21) Franchisingföretagande

Lönar det sig att ansluta sig till en Franchisingkedja?
–  använd dig av en expert när du går igenom franchisingvillkoren, fråga av någon som tidigare anslutit sig och bor på en lika stor ort
–  kolla de allmänna villkoren för många franchisingföretag  http://www.franchising.fi/