16.5 Kompetent arbetskraft till regionstäder

Hälsningar från REGIONSTADSrekry-projektet! 

Varmt välkommen till hybriddelen av SeutuAKKE-projektens gemensamma slutevenemang 16.5.2023 kl. 9-11 med temat ”Kompetent arbetskraft till regionstäder”. Du kan delta på distans. Evenemangsspråket är finska. 

På programmet: 

  • Hur ser utbildningarnas framtid ut i regionstäder? Vilka förändringar står vi inför? 
  • Hur kan ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer ge de bästa förutsättningarna för att lyckas med internationella rekryteringar? 
  • Regionstädernas attraktion och kvarhållning 

Här kan du följa hybridevenemanget direkt.

Här hittar du mer information om projektet REGIONSTADSrekry i Jakobstadsregionen: https://www.jakobstadsregionen.fi/regionstadsrekry/

Mer information: Eva Gädda, Projektledare Seutukaupunkirekry, tel. +35810 239 7566