Pedersöre

Fokus

Smidigare trafik längs huvudvägarna och tryggare lösningar för den lätta trafiken.

bicycle icon bicycle icon

Viktigaste projekt

Omkörningsfiler på Riksåttan, från Edsevö till Lepplax.

bicycle icon

TOTAL KOSTNAD

7,9 miljoner.