”En förlängning av gång- och cykelvägen sammankopplar
den lätta trafiken mellan Jakobstad och Överesse.”

STAMVÄG 68    |    KÅLLBY-YTTERESSE bicycle icon

BEHOV: 5,2 kilometer gång- och cykelväg från Kållby till Ytteresse.

KOSTNAD: 950 000 euro.

×

STAMVÄG 68

VÄGFAKTA. Den aktuella sträckan saknar lättrafikled. Ett förverkligande sammanlänkar gång- och cykelvägen mellan Jakobstad och Överesse. Då den nya järnvägsbron planerades lyfte trafikanter samt lokala företag fram behovet av lättrafikleden. Fordonsmängden på den aktuella sträckan är cirka 6000 fordon per dygn.

SYFTE. Att trygga den rätt livliga lättrafiken samt möjliggöra cykling för arbetsresor och fritidsmotion.

ÅTGÄRDER. Gång- och cykelväg från Centrumvägen i Kållby till Lassfolks väganslutning i Ytteresse, cirka 5,2 kilometer.

TIDTABELL. Planeringen bör inledas med en vägplan och en byggplan. Tidtabell saknas.