SISBACKA – LILLBY bicycle icon

BEHOV: Gång- och cykelväg mellan Sisbacka och Lillby centrum.

KOSTNAD: 360 000 euro.

×

REGIONVÄG 741

VÄGFAKTA. Sisbacka är ett tätortsområde där hastigheten är 40 km/h. Det förekommer en hel del tung trafik genom centrum, även andelen jordbrukstrafik är hög. Fordonsmängden är cirka 1500 fordon per dygn i Sisbacka och 1300 fordon per dygn i Lillby. I utkanterna av Lillby centrumområde saknas lättrafikleder till de viktigaste anslutningsvägarna. En gång- och cykelväg tryggar både skoltrafiken och centrumtrafiken.

SYFTE. Att trygga den rätt livliga lätta trafiken samt möjliggöra cykling för skol- och arbetsresor.

ÅTGÄRDER. Gång- och cykel från Sisbacka till Lillby centrum, cirka 5,2 kilometer.

TIDTABELL. Kommunen har i detta skede lyft fram endast centrumområdena i Lillby och Sisbacka. Planeringen bör inledas med en vägplan och en byggplan. Tidtabell saknas.