”Den nuvarande bron är från 1960-talet och är
både för smal och för låg för dagens trafikbehov.”

STAMVÄG 68    |    KÅLLBY bicycle icon

BEHOV: Ny bro över järnvägen.

KOSTNAD: 5 miljoner.

×

STAMVÄG 68

VÄGFAKTA. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn till Riksväg 8 och inlandet. Trafikmängden längs sträckan Edsevö-Jakobstad är 7600-8000 fordon per dygn och cirka 12 procent högre på vardagar. Den tunga trafiken uppgår nästan 1000 fordon per dygn, varav över hälften är tunga kombinationsfordon. Den nuvarande bron är i dåligt skick och är otillräcklig för både järnvägen och biltrafikens behov.

SYFTE. Smidigare och säkrare trafik både längs stamvägen och järnvägen.

ÅTGÄRDER. Ny järnvägsbro med väg- och anslutningsarrangemang på den norra sidan av den nuvarande bron längs Stamväg 68.

TIDTABELL. Tidtabell saknas.