STAMVÄG 68    |    ESSE ÅBRO

BEHOV: Sanering och breddning av bron, samt förbättring av anslutningen till Bergövägen.

KOSTNAD: 1,8 miljoner.

×

STAMVÄG 68

VÄGFAKTA. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och till riksväg 8 och inlandet. Trafikmängden längs sträckan Edsevö-Jakobstad är 7600-8000 fordon per dygn, och cirka 12 procent högre på vardagar. Den tunga trafiken uppgår nästan 1000 fordon per dygn, varav över hälften är tunga kombinationsfordon. Esse åbro är ännu i dugligt skick men den är smal och den har snart nått ändan av sin livscykel. Bron måste förnyas i sin helhet eftersom en breddning av den skulle kosta lika mycket. Även anslutningen till Bergö behöver flyttas, och samtidigt förbättras sikten österut från anslutningen.

SYFTE. Att göra den livliga och tunga trafiken tryggare och smidigare.

ÅTGÄRDER. Ny bro och en förflyttning av anslutningen till Bergö.

TIDTABELL. Vägplanen blir klar sommaren 2020. Bron kan byggas inom 5-10 år, men tid-tabell saknas.