Nykarleby

Fokus

Trygg och smidig trafik längs huvudvägarna.

bicycle icon

Viktigaste projekt

Nya lösningar för våra huvudvägar: Korsningarna i Ytterjeppo och vid Mirka.

bicycle icon

TOTAL KOSTNAD

16,1 miljoner.