Regionens klimatstrategi

Nu finns en ny klimatstrategi för Jakobstadsregionen – alla med!


Klimatstrategin berör allt och alla. Vi vill uppmuntra till kreativitet och till mod att testa nya lösningar. Läs, låt dig inspireras och häng med i det regionala klimatarbetet.

Klimatarbetet i regionens fem kommuner tar alltså inte slut här, utan nu fortsätter vi ”arbeit ilag”.

Till näst i klimatarbetet ligger fokus på att implementera de åtgärder som utarbetats i klimatstrategin, att öka vår kunskap om vad det innebär och att driva arbetet vidare.

Blev du intresserad av att veta mera om Jakobstadsregionens klimatarbete?

Kontakta Malin Lindholm på Staden Jakobstad.