RIKSÅTTAN    |    EDSEVÖ-LEPPLAX bicycle icon

BEHOV: 2,4 kilometer gång- och cykelväg mellan Rifsvägen och Finnevägen.

KOSTNAD: 430 000 euro.

×

RIKSVÄG 8

VÄGFAKTA. Riksväg 8 längs sträckan Edsevö-Lepplax är livligt trafikerad. Trafikmängden längs riksvägen över 6500 fordon per dygn och andelen tunga fordon är hög. Den planerade gång- och cykelvägen byggs som en separat lättrafikled intill Riksväg 8. På området finns inga speciellt svåra naturförhållanden. Ifall omkörningsfilen byggs på båda sidorna om Riksväg 8, kan lättrafikleden dras längre bort från huvudleden.

SYFTE. Att trygga den livliga lättrafiken, samt möjliggöra cykling för arbetsresor och fritidsmotion.

ÅTGÄRDER. 2,4 kilometer gång- och cykelväg, mellan Rifsvägen i Edsevö och Finnevägen i Lepplax.

TIDTABELL. Planeringen bör inledas med en vägplan och en byggplan. Tidtabell saknas.