Kronoby

Fokus

Säkrare korsningar och fler cykelvägar.

bicycle icon bicycle icon

Viktigaste projekt

Ny dragning av stamväg 63 genom Terjärv.

bicycle icon

TOTAL KOSTNAD

14,7 miljoner.