Jakobstad

PROJEKT I ANSLUTNING TILL STAMVÄG 68:

1

KÅLLBYVÄGENS KORSNINGSBRO

Åtgärd: Ny bro.
Kostnad: 1 miljon.
Status: Klar

2

PURMO ÅBRO

Åtgärd: Ny bro.
Kostnad: 1,2 miljoner.

3

ÖSTENSÖVÄGENS KORSNING

Åtgärd: Svängningsfiler, mittrefug.
Kostnad: 360 000 euro.

4

SPITUHOLMSVÄGENS KORSNING

Åtgärd: Gång- och cykelväg, underfart samt svängningsfiler.
Kostnad: 450 000 euro.

5

BOCKHOLMSSVÄNGENS KORSNING

Åtgärd: Ny anslutning.
Kostnad: 180 000 euro.

 

 

   
   

6

FORMANSVÄGENS KORSNING

Åtgärd: Svängningsfiler.
Kostnad: 110 000 euro.

ÖVRIGA PROJEKT:

7

KILLINGHOLMEN-ROSASHOLMEN

Åtgärd: Gång- och cykelväg.
Kostnad: 19 000 euro.

8

STAFFANSNÄS

Åtgärd: Ny anslutningsväg, mittrefug.
Kostnad: 600 000 euro.

9

FÄBODAVÄGEN

Åtgärd: Ny vägsträckning.
Kostnad: 2,7 miljoner.

10

ANSLUTNING TILL ÖSTRA FÅRHOLMEN

Åtgärd: Ny anslutning samt refuger och tunnel.
Kostnad: 1,7 miljoner euro.

11

Underfart vid Ejdevägen

Åtgärd: Ny tunnel.
Kostnad: 750 000 euro.

12

Anslutning från väg 749 till gamla avstjälpningsplatsen

Åtgärd: Den nuvarande anslutningen flyttas längre norrut och ansluter direkt till en framtida parkering för området.

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

   
   

Fokus

Att färdigställa projekt Stamväg 68, för en trygg och smidig trafik till och från Jakobstad.

bicycle icon

Viktigaste projekt

Åtgärder i anslutning till Stamväg 68.

 

TOTAL KOSTNAD

5,8 miljoner.