Därför
behöver
vi satsa på
vägarna

I vår region finns
6 000 företag,
22 000 arbetsplatser
och 50 000 människor.

Det handlar om våra dagliga resor
till och från jobbet, om skolbarn på cykel,
bussar, lastbilar och långtradare.
Om lösningar som gör vardagen tryggare.

Vi ska kunna bo
och verka här.
Varje dag,
året om.