Allt
hänger
ihop

Varje år transporteras varor till
ett värde av närmare 2 miljarder euro
från Österbotten ut i världen.
Med lastbilar, fartyg, tåg och flyg. 
Vi måste kunna ta oss ut i världen –
och våra kunder ska kunna ta sig hit.

För oss är det avgörande att passagerartågen stannar
på Pedersöre-Jakobstad järnvägsstation och att
flygtrafiken till Karleby-Jakobstad flygplats upprätthålls.
Vägarna är en viktig del av det logistiknät som binder
ihop oss med resten av regionen, landet och världen.
 

Vår klimatstrategi förutsätter
också att industrin kan dra full nytta
av den koldioxidneutrala järnvägstrafiken,
vilket innebär att trafiksystemet behöver kunna
svara mot det växande behovet av järnvägstransporter
till och från Alholmens hamn.