Tästä
syystä
tiestöön on
satsattava

Seudullamme on
6 000 yritystä,
21 500 työpaikkaa
ja 50 000 asukasta.

Kyse on päivittäisistä työmatkoista
pyöräilevistä koululaisista, busseista,
kuorma-autoista ja rekoista.
Ratkaisuista, jotka tekevät arjesta turvallisempaa.

Meidän on voitava elää
ja työskennellä täällä.
Joka päivä,
vuoden ympäri.