Hållbara företag

11 steg mot hållbara företag

Designa hållbart. Kan ni designa produkten mera hållbart?

Vad händer när er produkt har levt ut sin tid? Kan den repareras? Kan den återanvändas?

Använd hållbara material. I tillverkande företag är råmaterialen grunden för en hållbar
produktion.

Fatta beslut om att börja arbeta med hållbarhet i fokus.

Formulera ert syfte. Vad innebär hållbarhet för er och varför är det viktigt?

Kommunicera! Kommunikation och öppenhet driver utvecklingen framåt.

Se över era utsläpp. Var finns era största avtryck?

Börja med elräkningen. Övergå till el och värme som produceras med förnybar energi.

Samanvänd. Kan ni samanvända utrymmen med grannen, eller ta i bruk intern hyra för att minska antalet kvadratmetrar?

Designa bort avfall