Kultur & Fritid

I Jakobstadsregionen finns en självklar inställning till att uttrycka sig kreativt, både bland yngre och äldre generationer. Bildkonsten och musiklivet är traditionellt stark i regionen.

Det som verkligen präglar Jakobstadsregionen är den sociala gemenskapen. Vi tycker om att göra saker ”i lag”/tillsammans. Detta tar sig bl.a. uttryck i en mångfald av föreningar, som berikar vardagen för en stor del av regionens invånare.

För besökarna finns det många pärlor att upptäcka i Jakobstadsregionen, för mera information surfa in på www.visitjakobstadsregionen.fi