Service

Evenemangskalendern

Flytta till regionen
Välkommen!
Lediga jobb
Boende
Vård
Utbildning

Kommunikationer
Buss
Tåg
Flyg


Skulle du bygga upp din webbplats i anslutning till eÖsterbotten?

 
  Första sidan
Suomeksi | In English

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har 11 medlemmar. Nämnden sammanträder i regel en gång/månad, sammanträdesdag är den tredje onsdagen varje månad.
Tekniska direktören, Joakim Ingves, är föredragande i tekniska nämnden.
Kanslisekreterare Birgitta Nylund är sekreterare i tekniska nämnden.
Byggnadsinspektör Ari-Johan Myllyniemi är föredragande i ärenden som enligt markanvändnings- och bygglagen ankommer på byggnadsinspektionen.
Vägbyggmästaren är föredragande i vägsektionen och fiskesektionen.

Tekniska centralens instruktion

Under mandatperioden 2013 – 2016 är tekniska nämndens sammansättning enligt följande inklusive personliga ersättare.

Tekniska nämndens medlemmar och ersättare 2013 – 2016
Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2013-2016

Medlem/ jäsen: ersättare/ varajäsen:

Per-Erik Englund ordförande/ Ulf Klåvus

Bror Eriksson/ Britta Antfolk

Ann-Louise Heikkilä/ Helene Riissanen

Mats Ingves/ Jarl Nordman

Kennet Kangas / Mauri Korpi

Kaarina Kallio/ Jukka Kangasniemi

Eva Lillmangs/ John Hammarberg

Jaakko Nummela/ Kirsi Rantatalo

Tarja Nummela, viceordförande/ Jessica Bårdsnes

Bo-Göran Södergård/ Paavo Rantala

Margareta Utter/ Sirkka Högnäs


Adresser:

Per-Erik Englund Storåvägen 113
4320 Dagsmark, 0400-927856

Bror Eriksson Långviksvägen 210
64490 Sideby, 0400-846732

Ann-Louise Heikkilä Bofinkvägen 2H
64100 KRS

Mats Ingves Frivelasvägen 14 a
64480 Skaftung

Kennet Kangas Hedentie 414
64440 Metsälä

Kaarina Kallio Fredrikantie 4
64100 KRS

Eva Lillmangs Nybrovägen 91 C4
64300 Lappfjärd

Jaakko Nummela Carlsrontie 80
64100 KRS

Tarja Nummela, viceordförande Storsjöntie 308
64490 Siipyy 040-8654450

Bo-Göran Södergård Perusvägen 106
64300 Lappfjärd

Margareta Utter  Strandgatan 55
64100 KRS,  0400-989663


Ersättare:

Ulf Klåvus Lillsundvägen 49 a
64300 Lappfjärd

Britta Andtfolk Hedenvägen 362
64440 Ömossa

Helene Riissanen Alesundsgatan 3 B12
64100 KRS

Jarl Nordman Hannusvägen 28
64460 Härkmeri

Mauri Korpi Porintie 608
64300 Lapväärtti

Jukka Kangasniemi Kristiinankatu 28 bA1
64100 KRS

John Hammarberg Bygränd 10
64320 Dagsmark

Kirsi Rantatalo Rådhusgatan 2
64100 KRS

Jessica Bårdsnes Åndalsnesvägen 2 
64100 KRS

Paavo Rantala Itäinen Pitkäkatu 3
64100 KRS

Sirkka Högnäs Sibeliusgatan 3
64100 KRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sök
Verktyg
Skriv ut sidan
Sidkarta