Service

Evenemangskalendern

Flytta till regionen
Välkommen!
Lediga jobb
Boende
Vård
Utbildning

Kommunikationer
Buss
Tåg
Flyg


 

 
  Första sidan
Suomeksi | In English

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har 11 medlemmar. Nämnden sammanträder i regel en gång/månad, sammanträdesdag är den tredje onsdagen varje månad.
Tekniska direktören, Joakim Ingves, är föredragande i tekniska nämnden.
Kanslisekreterare Birgitta Nylund är sekreterare i tekniska nämnden.
Byggnadsinspektör Ari-Johan Myllyniemi är föredragande i ärenden som enligt markanvändnings- och bygglagen ankommer på byggnadsinspektionen.
Vägbyggmästaren är föredragande i vägsektionen och fiskesektionen.

Tekniska centralens instruktion

Under mandatperioden 2013 – 2016 är tekniska nämndens sammansättning enligt följande inklusive personliga ersättare.

Tekniska nämndens medlemmar och ersättare 2013 – 2016
Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2013-2016

Medlem/ jäsen: ersättare/ varajäsen:

Per-Erik Englund ordförande/ Anna-Lena af Hällström

Bror Eriksson/ Britta Antfolk

Ann-Louise Heikkilä/ Helene Riissanen

Mats Ingves/ Jarl Nordman

Kennet Kangas / Mauri Korpi

Kaarina Kallio/ Jukka Kangasniemi

Eva Lillmangs/ John Hammarberg

Jaakko Nummela/ Pia Patoranta-Wiik

Tarja Nummela, viceordförande/ Jessica Bårdsnes

Bo-Göran Södergård/ Paavo Rantala

Margareta Utter/ Sirkka Högnäs


Adresser:

Per-Erik Englund Storåvägen 113
4320 Dagsmark, 0400-927856

Bror Eriksson Långviksvägen 210
64490 Sideby, 0400-846732

Ann-Louise Heikkilä Bofinkvägen 2H
64100 KRS

Mats Ingves Frivelasvägen 14 a
64480 Skaftung

Kennet Kangas Hedentie 414
64440 Metsälä

Kaarina Kallio Fredrikantie 4
64100 KRS

Eva Lillmangs Nybrovägen 91 C4
64300 Lappfjärd

Jaakko Nummela Carlsrontie 80
64100 KRS

Tarja Nummela, viceordförande Storsjöntie 308
64490 Siipyy 040-8654450

Bo-Göran Södergård Perusvägen 106
64300 Lappfjärd

Margareta Utter  Strandgatan 55
64100 KRS,  0400-989663


Ersättare:

Anna-Lena af Hällström, Antilavägen 45 
64100 Kristinestad

Britta Andtfolk Hedenvägen 362
64440 Ömossa

Helene Riissanen Alesundsgatan 3 B12
64100 KRS

Jarl Nordman Hannusvägen 28
64460 Härkmeri

Mauri Korpi Porintie 608
64300 Lapväärtti

Jukka Kangasniemi Kristiinankatu 28 bA1
64100 KRS

John Hammarberg Bygränd 10
64320 Dagsmark

Pia Patoranta-Wiik, Kauppasaarentie 60 
64100 KRS

Jessica Bårdsnes Åndalsnesvägen 2 
64100 KRS

Paavo Rantala Itäinen Pitkäkatu 3
64100 KRS

Sirkka Högnäs Sibeliusgatan 3
64100 KRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sök
Verktyg
Skriv ut sidan
Sidkarta